Uutinen

Kauppa on Suomen suurin työllistäjä – parannetaan yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää

Kauppa on Suomen suurin työllistäjä – parannetaan yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n vaalitavoitteissa peräänkuulutetaan kasvuun ja työllisyyteen kannustavia uudistuksia verotukseen.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Laura Karlen
Share

17.2.2023

Share

Erikoiskaupan liitto haluaa vahvistaa suomalaisten ostovoimaa ja parantaa erikoiskaupan yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää. Yhdistyksen vaalitavoitteita esittelevän juttusarjan ensimmäisessä osassa käsitellään verotusta.


Kaupan ala on yksittäisenä toimialana Suomen suurin työllistäjä. Kauppa työllistää suoraan noin 270000 ja välillisesti jopa 450 000 suomalaista. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että kauppa pystyy jatkossakin työllistää ja luoda hyvinvointia. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että tulevalla vaalikaudella tehdään toimia, joilla vahvistetaan kaupan alan elinvoimaisuutta ja parannetaan sen kilpailukykyä. Näin varmistetaan, että kaupan ala pystyy jatkossakin työllistää ja tarjoamaan suomalaisille hyviä palveluita.

Suurten ketjujen lisäksi kaupan alalla ja erityisesti erikoiskaupassa toimii suuri määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. On tärkeää, että myös pienemmillä kaupan alan toimijoilla on mahdollisuus kasvaa ja työllistää.

Erikoiskaupan liitto näkee, että nykyisen taloudellisen epävarmuuden aikana tarvitaan toimia, jotka piristävät taloutta ja luovat pohjaa positiiviselle kierteelle. Kireä verotus vähentää suomalaisten ostovoimaa ja heikentää kotimaisten yritysten kilpailukykyä. Keventämällä tuloverotusta mahdollistetaan myös erikoiskaupan yritysten mahdollisuuksia työllistää. Samalla madalletaan työn vastaanottamisen kynnystä.

Yritysverotusta tulee niin ikään kehittää niin, että se kannustaisi nykyistä enemmän investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Erikoiskaupan liiton mielestä yritysverotusta pitää kehittää Viron mallin mukaisesti niin, että voittoja verotettaisiin vasta osingonmaksun yhteydessä. Tämä parantaisi erityisesti pienempien kasvuhaluisten yritysten mahdollisuuksia investoida ja kehittää toimintaansa.

Erikoiskaupan yritykset tarvitsevat kustannustehokkaita ja oikea-aikaisia kuljetuksia. Tätä voidaan tukea parantamalla suomalaisten kuljetusalan yritysten toimintaedellytyksiä. Polttoaineverotuksen kevennys parantaisi myös suomalaisten ostovoimaa.

Erikoiskaupan liitto kannattaa myös kotitalousvähennyksen kehittämistä. Kotitalousvähennyksen avulla parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita. Samalla vähennetään harmaata taloutta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää tulee nostaa ja samalla laajentaa sen käyttöä koskemaan korjaus- ja suunnittelupalveluita.

Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet verotuksen osalta:

- Kevennetään tuloverotusta tasaisesti kaikissa tuloluokissa.

- Toteutetaan yritysverotuksen kokonaisuudistus niin, että se kannustaa nykyistä enemmän investointeihin ja kasvuun.

- Kevennetään polttoaineverotusta ja parannetaan kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä.

- Korotetaan kotitalousvähennystä ja laajennetaan sen käyttötarkoitusta korjaus- ja suunnittelupalveluihin.

Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelma 
Erikoiskaupan liiton ja jäsenyhdistysten vaalitavoitteet