Uutinen

Kirjakauppaliitto julkaisi vaalitavoitteensa: ”Suomalainen kirjakulttuuri on vaarassa hävitä katukuvasta

Kirjakauppaliitto julkaisi vaalitavoitteensa: ”Suomalainen kirjakulttuuri on vaarassa hävitä katukuvasta

Kirjakauppaliitto on huolissaan erityisesti pienten paikkakuntien kirjakauppojen säilymisestä.
Teksti Markus Kalmi, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

30.9.2022

Share

Kirjakauppa-alaa edustava Kirjakauppaliitto julkaisi vaalitavoitteensa tulevalle vaalikaudelle. Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistys esittää toimia, joiden avulla kirjakauppa voi menestyä tulevaisuudessa.


Suomen menestys nojautuu vahvasti sivistykseen ja koulutukseen, muistuttaa Kirjakauppaliitto. Siksi liiton mielestä on tärkeää tukea suomalaisten lukutaitoa ja lukuintoa. Ala elää keskellä vahvaa murrosta muun erikoiskaupan tapaan. Erityisesti vaarana on, että paikalliset kirjakaupat häviävät pienemmiltä paikkakunnilta. 

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson pitää alan kehitystä huolestuttavana digitalisaation, kansainvälisen verkkokaupan ja oppimateriaalimyynnin loppumisen haastaessa perinteisen kirjakaupan.

”Suomalainen kirjakulttuuri on vaarassa hävitä katukuvasta varsinkin pienten kirjakauppojen hävitessä katukuvasta. Kirjallisuuden tarjonnan vähentyminen ja poistuminen katukuvasta johtaa lukemisen kulttuurin muutokseen, millä olisi haitallisia vaikutuksia maamme sivistykseen ja koulutukseen. Päättäjien on tärkeää huomioida tilanne ja ryhtyä toimiin, jotta meillä jatkossakin olisi monipuolisia kirjakauppoja koko maassa.”

Tällä vaalikaudella toteutettu oppivelvollisuuden laajentaminen on johtanut siihen, että oppikirjamyynti on loppumassa kokonaan monista kirjakaupoista. Kirjakauppaliiton mukaan oppikirjamyynti on ollut kirjakauppojen liiketoiminnan kivijalka. Muutos on johtanut myös asiakasvirtojen heikentymiseen kirjakaupoissa ja vähentänyt kokonaismyyntiä.

Kirjakauppaliitto esittää tulevalle vaalikaudelle kolmea keskeistä toimenpidettä, joiden avulla kirjakauppa-alan kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

”Esitämme kirjojen arvonlisäveron poistamista, työnantajien tarjoaman virikesetelin käytön laajentamista koskemaan myös kirjallisuutta sekä uuden oppimissetelin käyttöönottoa. Näillä toimilla olisi valtava positiivinen vaikutus kirjakaupalle ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi valtion tuloihin.”

Lue lisää Kirjakauppaliiton vaalitavoitteista liiton verkkosivuilla