Uutinen

Monipuolinen ja kannattava kauppa on koko yhteiskunnan etu – Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet julkistettiin

Monipuolinen ja kannattava kauppa on koko yhteiskunnan etu – Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet julkistettiin

Erikoiskaupan litto Etu peräänkuuluttaa vaikuttavia toimia erikoiskaupan elinvoimaisuuden parantamiseksi.
Teksti Erikoiskaupan liitto ETU
Share

16.6.2022

Share

Kauppa on merkittävä työllistäjä ja hyvinvoinnin rakentaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Erikoiskaupan liitto Etu ry on julkaissut vaalitavoitteensa ensi kevään eduskuntavaaleihin. Edun tavoitteena on parantaa suomalaisten erikoiskaupan yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.


Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupan ala luo uusia työpaikkoja ja mahdollistaa uusien yritysten synnyn. Erikoiskauppa toimii hyvin laajasti kaupan alalla ja synnyttää uusia työpaikkoja ja suomalaisille suunnattuja palveluita.  

Erikoiskaupan liitto haluaa korostaa, että kauppa elää keskellä murrosta. Ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet, kansainväliset verkkokaupat haastavat kotimaiset toimijat ja osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt. Viime aikoina nähty raju inflaatio heikentää suomalaisten ostovoimaa. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden saatavuusongelmat sekä nousevat kustannukset lisäävät haasteita. 

Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen korostaa korjaavien toimenpiteiden kiireellisyyttä. 

”Nyt tarvitaan vaikuttavia toimia, joiden avulla voidaan vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, tehdä työllistämisestä nykyistä kannattavampaa ja joilla turvataan suomalaisen erikoiskaupan tasapuolinen kohtelu kansainvälisessä kilpailussa.” 

Erikoiskaupan liitto esittää vaalitavoitteissaan kolmea toimenpidekokonaisuutta, jotka parantavat erikoiskaupan toimintaedellytyksiä. Vaalitavoitteiden kolme pääteemaa ovat kannustavampi verotus, suomalaisen erikoiskaupan kilpailuedellytysten parantaminen sekä joustavammat työmarkkinat. 

Suomalaisten ostovoimaa parannetaan parhaiten verotusta keventämällä. Erikoiskaupan liitto esittää tuloverotuksen keventämistä, mikä lisäisi myös työllistämisen ja työn vastaanoton kannustimia. Yritysverotusta pitäisi samalla kehittää investointeihin kannustavammaksi. 

Kansainvälisten verkkokauppajättien rantautuminen Suomeen haastaa erityisesti pienet erikoiskaupan toimijat. Kansainväliseen verkkokauppaan tarvitaan yhtenäiset pelisäännöt tasavertaisen kilpailutilanteen aikaansaamiseksi, mitä Suomen tulee kaikin tavoin edistää kansainvälisessä yhteistyössä. Erikoiskaupan liitto esittää myös, että pk-yritysten digitalisoitumista tulee tukea. 

Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa ja paikallista sopimista. Työlainsäädäntöä pitää kehittää ja työtuntien hintaa tasata nykyisen 24/7-yhteiskunnan tarpeet huomioiden. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että suomalaisessa koulutusjärjestelmässä huomioidaan kaupan alan tarpeet nykyistä paremmin. Lisäksi työvoiman saatavuutta pitää lisätä helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa ja poistamalla sosiaaliturvan kannustinloukkuja. 

Erikoiskaupan liitto on valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö, jonka tehtävänä on edistää erikoiskauppaa. Liittoon kuuluu kolmetoista erikoiskaupan toimialajärjestöä. Etuun kuuluvien yhdistysten jäsenyritykset työllistävät yli 40 000 ihmistä, ja niiden liikevaihto on noin 16 miljardia.  

Edun jäsenjärjestöt: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry, Fashion Finland, Kello- ja jalometallitukkukauppiaat ry, Kirjakauppaliitto ry, Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Muoti- ja urheilukauppa ry, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, RASI ry, Sailab - MedTech Finland ry, Terveystuotetukut ry, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry sekä Työpaikkatarvikekauppa ry. 

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n vaalitavoitteet 2023 - 2027