Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tehtävänä on edistää suomalaista erikoiskauppaa ja sen menestystä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Olemme tehneet työtä erikoiskaupan ja -palveluiden eteen jo yli 100 vuotta – ja työ jatkuu.

Erikoiskaupan liiton tavoitteet

Suomalaisessa toimintaympäristössä on useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat kotimaisten alan yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa. Tulevien vuosien aikana digitalisaatio tulee muuttamaan kaupan toimialaa voimakkaasti ja ekologiseen kuormitukseen kiinnitetään enemmän huomiota. Samalla kaupan alan yritysten menestyminen vaatii tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja osaavaa työvoimaa. Suomalaisten ostovoimaa tulee vahvistaa ja samalla parantaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää.

Vaikuttamistyömme keskeiset teemat ovat:

Yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus

- Erikoiskaupan toimintaympäristön parantaminen kasvua ja kehittämistä tukevalla verotuksella- Työllistymistä ja ostovoiman kasvua tukeva tuloverotus- Kaupan alan kokonaisveroasteen pienentäminen, mm. energiaverotusta tasapuolistamalla

Kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö

- Reilun kilpailun edistäminen eurooppalaisessa ja kansallisessa sääntelyssä- Tasapuoliset pelisäännöt kansainväliseen verkkokauppaan- Tuottajavastuun ulottaminen koskemaan kaikkia toimijoita tasavertaisesti

Tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot

- Innovaatioiden kasvattaminen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tukemalla- Ekologisuuden edistäminen jalkauttamalla kaupan hiilitiekartta erikoiskaupan toimijoille- Kaupan alan huomioiminen koulutusjärjestelmän kehittämisessä

Toimivat työmarkkinat

- Joustavuuden lisääminen työmarkkinoille jäykkien rakenteiden sijaan- Erikoiskaupan kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen eri työntuntien välistä kustannuseroa kaventamalla- Työvoiman saatavuuden varmistaminen työlainsäädäntöä uudistamalla ja työperäistä maahanmuuttoa lisäämälläErikoiskaupan liiton ohjelmat

Tasapuoliset pelisäännöt takaavat toimivat markkinat - tavoitteemme EU:n parlamenttikaudelle 2024–2029

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että kaupan alan merkitys huomioidaan nykyistä paremmin EU:ssa.

Erikoiskaupan liiton tavoiteohjelma tulevalle parlamenttikaudelle sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä. Keskeisiä teemoja erikoiskaupalle ovat sääntelyn ennakoitavuus, tasapuolisten kilpailuedellytysten vahvistaminen, kuluttajalainsäädännön kehittäminen, kestävä vihreä siirtymä sekä tekoälyn järkevä sääntely.

Erikoiskaupan liiton EU-ohjelma parlamenttikaudelle 2024–2029:

Erikoiskaupan liiton EU-ohjelma 2024Monipuolinen ja elinvoimainen erikoiskauppa on koko yhteiskunnan etu - tavoitteemme eduskunnan vaalikaudelle 2023-2027

Erikoiskauppa elää keskellä murrosvaihetta. Kuluttajien siirtyminen verkkokauppaan ja kansainvälisten verkkokauppajättien rantautuminen Suomeen haastaa erityisesti pienet kotimaiset erikoiskaupan yritykset. Kivijalkakaupan haasteena on hiljenevät kaupunkikeskustat sekä kaupan keskittyminen suuriin ostoskeskuksiin ja marketteihin. Viihtyisien ja elinvoimaisten kaupunkikeskustojen kehittämiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä poliittisten päättäjien, viranomaisten ja yritysten välillä.

Erikoiskaupan osalta on tärkeää saada aikaan uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa yritysten kasvun edellytyksiä ja sitä kautta tukea suomalaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Kaupan alan toimintaympäristöä pitää kehittää tasapuolisemmaksi ja suomalaisten ostovoimasta on huolehdittava suhdanteesta riippumatta.

Erikoiskaupan tavoiteohjelmat vaalikaudelle 2023-2027:

Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelma

Erikoiskaupan yhteinen tavoiteohjelma

Yhteisessä ohjelmakokonaisuudessa on Erikoiskaupan liiton lisäksi Kirjakauppaliiton, Lääketeollisuuden, Muoti- ja urheilukaupan, Näkeminen ja silmäterveys NÄEn, Rakentaminen ja sisustus RASIn sekä Sailab -Medtech Finlandin tavoitteet.Erikoiskaupan liiton ehdotuksia purettaviksi tai väljennettäviksi normeiksi

Kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa. Yrityksiä kuormittavaa sääntelyä, raportointia ja epätarkoituksenmukaista valvontaa on tarpeen keventää.

Erikoiskaupan liitto näkee, että normien purku ei tule olla yksinomaan lakipykälien poistamista, vaan normien purku tulee käsittää myös ajatuksen yrityksien hallinnollisen taakan vähentämistä lisäämällä joustavuutta viranomaistoimintaan, kuitenkin niin, ettei kuluttajaturvallisuus vaarannu.

Alla Erikoiskaupan liiton ehdotukset valvonnan ja raportoinnin kehittämisestä sekä toimialakohtaisia ehdotuksia purettaviksi normeiksi.

Erikoiskaupan liiton norminpurkuehdotukset