Erikoiskaupan liitto Etu ry:n antamat lausunnot 

Yhteydenotot

Jukka Ropponen
Johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta
Erikoiskaupan liitto Etu ry
+358 400 161 400