ETU är en förening och intressebevakningsorganisation vars uppgift är att främja finländsk fackhandel och dess framgång nationellt och internationellt. Vi har arbetat för att främja specialhandeln och tjänster i över 100 år – och arbetet fortsätter.

ETU - främjare av specialhandel

 

Specialhandeln är en viktig arbetsgivare som skapar välstånd i Finland. Mer än hälften av all handel är specialhandel och vi branchen sysselsätter cirka 63 000 personer. Företagen som tillhör medlemsföreningarna i ETU sysselsätter 41 000 personer och omsätter 16 miljarder euro.

ETU har en viktig roll inom den finländska specialhandeln, då den har arbetat för branschen sedan 1920.

Vi främjar framgången för specialhandeln och våra medlemmar genom opinionsbildning, information, forskning och utbildning.

Adress: Förening för specialhandel i Finland ETU, Eteläranta 10, 00130 Helsingfors, Finland

Kontakt: VD Ulla Pöllänen
Tel. +358 50 300 1660
Email: ulla.pollanen(at)etu.fi