Uutinen

Oppositiopuolueet laittavat Suomen taloutta kuntoon vaihtoehtobudjeteissaan – Miltä ne näyttävät erikoiskaupan näkökulmasta?

Oppositiopuolueet laittavat Suomen taloutta kuntoon vaihtoehtobudjeteissaan – Miltä ne näyttävät erikoiskaupan näkökulmasta?

Oppositiopuolueet esittelivät vaihtoehtobudjettinsa eduskunnassa marraskuun lopussa. Päätökset niistä tehdään ennen joulua.
Teksti Markus Kalmi
Share

15.12.2022

Share

Varjobudjettiensa avulla oppositiossa olevat puolueet kertovat omat talouspoliittiset linjauksensa, joista eduskunta päättää vielä ennen joulua. Erikoiskaupan liitto vertailee vaihtoehtoja.


Eduskunnassa oppositiopuolueet esittelivät marraskuun lopussa näkemyksensä siitä, mihin ja miten valtion tulisi käyttää varojaan ensi vuonna. Niin kutsuttujen vaihtoehtobudjettien avulla oppositiopuolueet tuovat hallituksen esitysten rinnalle omat linjauksensa, joista eduskunnassa äänestetään vielä ennen joulua. Yleensä hallituksen linja voittaa, mutta opposition tarjoamat vaihtoehdot kertovat, miten oppositiossa olevat puolueet toimisivat hallitusvastuussa. 

Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa näkyvät puolueiden erilaiset painotukset. Kokoomuksen vaihtoehdossa korostuu julkisen talouden tasapainottaminen ja verotuksen keventäminen. Perussuomalaiset säästäisivät maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä. Kristillisdemokraatit puolestaan kantavat huolta maatalouden tulevaisuudesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta.

Yhteisiäkin toimia oppositiopuolueiden vaihtoehdoista löytyy. Kaikki kolme puoluetta nostavat esimerkiksi esille ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen yhtenä keinona parantaa työvoiman saatavuutta. Kaikki kolme puoluetta esittävät myös ponnekkaasti huolensa julkisen talouden alijäämän kasvusta. Kokoomus esittää ensi vuodelle miljardin euron sopeutusta. Perussuomalaisten vaihtoehdossa menoja karsitaan yli miljardilla. Kristillisdemokraattien vaihtoehdossa valtio velkaantuisi reilu 500 miljoonaa euroa vähemmän, kuin mitä hallituksen talousarvioesityksessä esitetään.

Erikoiskaupan liitto jakaa oppositiopuolueiden huolen julkisen talouden kestävyydestä. Valtion velkaantuminen vähentää tulevien hallitusten pelivaraa vastata äkillisiin kriiseihin. Alijäämäinen julkinen talous myös lisää paineita veronkorotuksille. Suomessa on jo valmiiksi kireä verotus ja veroasteen nosto heikentäisi yrittämisen ja työnteon edellytyksiä tässä tilanteessa.

 

Opposition säästökohteet

Perussuomalaisten vaihtoehdossa suurimmat säästökohteet liittyvät maahanmuuttoon ja kehitysapuun. Minimoimalla nämä menoerät puolue kertoo vähentävänsä valtion menoja yhteensä lähes 940 miljoonaa euroa. Lisätuloja puolue hakisi kertaluonteisesti myös siirtämällä Sitran ja Ilmastorahaston pääomia valtiolle. Verotusta kevennettäisiin myös Yleisradion budjetin leikkauksella.

Suomalaisen erikoiskaupan näkökulmasta Perussuomalaisten säästöesityksillä ei ole merkittäviä vaikutuksia, joskin Yle-veron kevennys hieman parantaisi kansalaisten ostovoimaa.

Kokoomuksen sopeutustoimet ovat selvästi monipuolisemmat. Puolueen vaihtoehtobudjetissa suurimmat yksittäiset säästökohteet liittyvät asumistuen uudistukseen, valtionhallinnon menojen leikkaamiseen ja yritystukien karsimiseen. Yhteensä Kokoomus haluaa karsia menoja lähes kahdella miljardilla eurolla. Puolue kuitenkin esittää myös menolisäyksiä lähes 600 miljoonalla eurolla. Verotuksen osalta Kokoomus haluaa keventää tuloveroja ja parantaa kotitalousvähennystä. Toisaalta puolue on valmis korottamaan alkoholin, tupakan ja sokeria sisältävien tuotteiden verotusta.

Kokoomuksen esittämä tuloverotuksen keventäminen miljardilla eurolla olisi erittäin tervetullut toimi työnteon kannustavuuden lisäämiseksi. Erikoiskaupan yritykset hyötyisivät myös suomalaisten ostovoiman kohentumisesta. Tuloverotuksen kevennysten vastapainoksi Kokoomus nostaisi haittaveroja, mikä tosin leikkaisi suuren osan kohentuneesta ostovoimasta. Kotitalousvähennyksen korottaminen löytyy Erikoiskaupan liiton vaaliohjelmasta, ja sitä peräänkuuluttavat erityisesti rakennus- ja sisustusalalla toimivat erikoiskaupan yritykset.

Kristillisdemokraatit on Kokoomuksen kanssa monin paikoin samoilla linjoilla, mitä tulee menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen. Puolue esittää asumistuen uudistamista ja valtionhallinnon menosopeutusta. Pelkästään näillä toimilla saataisiin vaihtoehtobudjetin mukaan 600 miljoonan euron menosäästöt. Tuloverotusta puolue olisi valmis keventämään 75 miljoonalla eurolla ja polttoaineverotusta 100 miljoonalla eurolla. Lisää verotuottoja KD hakisi alkoholiveron korotuksella ja uudella sokeriverolla.

Erikoiskaupan liitto pitää hyvänä sitä, että kristillisdemokraatit mainitsevat vaihtoehdossaan yksityisen sektorin merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden kannalta. Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon turvaamiseksi. Puolue esittää myös yksityisen hoidon KELA-korvausten palauttamista. Tuloverotuksen keventäminen on niin ikään hyvä linjaus, mutta esitetyn kaltainen pieni veroreformi ei juurikaan vaikuttaisi ihmisten ostovoimaan tai työnteon kannustimiin.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, että Kokoomus ja KD haluavat molemmat leikata viihdemerenkulun miehistötuesta yli 70 miljoonaa euroa. Lisäksi kaikki kolme oppositiopuoluetta esittävät yleishyödyllisten järjestöjen verovapauden rajaamista.

Yhteisiä teemoja

Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit pitävät sisällään erikoiskaupan yritysten näkökulmasta tervetulleita esityksiä. Erikoiskaupan vaalitavoiteohjelmassa painotetaan tuloverotuksen keventämisen, tki-rahoituksen lisäämisen ja sosiaaliturvan uudistamisen tärkeyttä. Kaikki nämä ehdotukset mainitaan myös oppositiopuolueiden vaihtoehdoissa.

Kaikissa vaihtoehdoissa mainittu esitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseksi parantaisi työn vastaanottamisen kannustimia ja lyhentäisi työttömyysjaksoja. Asumistuen kehittämistä tarvitaan samoin. Kannustinloukkujen poistaminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen ovat keskeisiä teemoja myös Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelmassa. Ensi vaalikaudella tarvitaan kattava sosiaaliturvan uudistus.

Opposition vaihtoehtobudjetit ovat tärkeä osa poliittista keskustelua. Erikoiskaupan liitto toivoo, että kaikki puolueet tuovat tulevana vaalikeväänä selkeästi esiin omat vaihtoehtonsa ja ratkaisuehdotuksensa tulevalle vaalikaudelle. Tässä haasteellisessa tilanteessa tarvitaan toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi samalla huolehtien yritysten toimintaedellytyksistä ja vakaasta toimintaympäristöstä.

Lähteet:

Kokoomuksen-vaihtoehtobudjetti-2023-FINAL.pdf (kokoomus.fi)

Perussuomalaisetn-vaihtoehtobudjetti_-2023_Netti.pdf

KD_vaihtoehtobudjetti_2023_nettiin.pdf