Uutinen

Vastuullisuus vahvasti esillä Kaupan tutkimuspäivässä - kaupan alan yrityksiä kannustettiin tekoälyn hyödyntämiseen

Vastuullisuus vahvasti esillä Kaupan tutkimuspäivässä - kaupan alan yrityksiä kannustettiin tekoälyn hyödyntämiseen

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen nosti esiin tulevaisuuden ennakoinnin merkityksen Kaupan tutkimuspäivässä. Kaasalainen on Erikoiskaupan liiton hallituksen jäsen.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Markus Kalmi
Share

7.2.2024

Share

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön järjestämässä kaupan tutkimuspäivässä esiteltiin tuoreen vastuullisuuteen keskittyvän kuluttajatutkimuksen tuloksia. Monipuolisen seminaarin aikana käsiteltiin myös tulevaisuuden ennakointia ja tekoälyn hyödyntämistä kaupan alan yrityksissä.


Vastuullisuus oli päivän teema helmikuun alussa järjestetyssä Kaupan tutkimuspäivässä. Seminaarissa esiteltiin Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön tuoreinta kuluttajatutkimusta, jossa käsiteltiin laajasti kuluttajien näkemyksiä liittyen vastuullisuuteen. Tutkimuksen tuloksia esitteli Jyväskylän yliopiston professori Heikki Karjaluoto, joka totesi, että vastuullisuuskysymykset jakavat suomalaisten mielipiteitä vahvasti.

Tutkimuksen mukaan suomalaiskuluttajien tärkeimmät arvot ovat terveys ja turvallisuus. Vastuullisuuskysymykset sen sijaan jakoivat kansaa. Noin puolet kuluttajista ovat tutkimuksen mukaan tietoisia kauppojen vastuullisuustoimista, kun taas noin neljäsosa ei tiedä vastuullisuudesta juuri lainkaan. Karjaluodon mukaan uutta tietoa tutkimuksessa oli se, että kuluttajien halukkuus tehdä ostoksia fyysisissä myymälöissä on kaikkeien aikojen korkeimmalla tasolla.

Vastuullisuus tärkeää kuluttajille

Kuluttajatutkimuksen mukaan 54 prosenttia suomalaisista valitsisi todennäköisemmin tuotteen, joka on merkitty ympäristöystävälliseksi tai eettisesti hankituksi. Lähes puolet 47 prosenttia taas kiinnittää huomiota tuotteiden hiilijalanjälkeen. Tutkimukseen vastanneista 63 prosenttia kertoi kokevansa tyytyväisyyttä tehtyään ympäristöystävällisiä ostoksia. 

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön kuluttajatutkimuksessa käsiteltiin myös kuluttajien näkemyksiä omasta taloudesta ja sen vaikutuksista kulutukseen. Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista aikoi vähentää kulutustaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Nuoret, naiset ja opiskelijat aikoivat vähentää kulutusta eniten. Kuluttajista 80 prosenttia kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tarjoustuotteisiin ja 65 prosenttia kertoi vaihtaneensa kalliimpia brändituotteita edullisempiin vaihtoehtoihin.

Kuluttajatutkimuksessa käsiteltiin myös kuluttajien suhtautumista ostosten tekemiseen fyysisissä myymälöissä, ostostietojen keräämiseen, sosiaalisen median merkitykseen ja käytetyn tavaran ostamiseen.

Kaupan tulevaisuuden ilmiöt kiinnostavat muutosten keskellä

Kaupan tutkimuspäivän aikana kuultiin myös Tamro Oyj:n toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen ajatuksia tulevaisuuden ennakoinnista ja tekoälyn hyödyntämisestä. Kaasalainen näkee, että Kaupan alalla on kirittävää tulevaisuuden ennakoinnin saralla, vaikka ala elää muutoksen keskellä. Systemaattinen ennakointitoiminta toisi hänen mukaansa selvää etua myös kaupan alan yrityksille.

Karjaluodon ja Kaasalaisen lisäksi Kaupan tutkimuspäivän aikana kuultiin useita asiantuntijoita kaupan alan vastuullisuudesta, kaupan tulevaisuuden ilmiöistä, vertaiskaupan kasvusta sekä biodiversiteetin merkityksestä kaupan alalla. Seminaarin juonsi Kaupan Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Ulla Pöllänen. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtajana toimiva Pöllänen piti päivän antia innostavana.

”On hienoa, että vastuullisuudesta puhutaan entistä enemmän myös kaupan alalla. Vastuullisuus koskettaa kuluttajia ja on ilahduttavaa huomata, kuinka alan yritykset ovat tarttuneet tähän tärkeään teemaan tosissaan.”

Lisätietoa Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön kuluttajatutkimuksesta Kaupan liiton verkkosivulla.