Vieraskynä

Vastuullisuus - pakko vai potentiaali?

Vastuullisuus - pakko vai potentiaali?

Marika Siniaalto ja Suvi Johansson ovat vastuullisuusmarkkinointiin erikoistuneen asiantuntijatoimisto Susta Partnersin perustajat.
Teksti Marika Siniaalto ja Suvi Johansson
Share

31.1.2024

Share

Tavaroita ei enää haluta omistaa, kuluttamista vähennetään ja tavaroiden alkuperä tutkitaan tarkoin. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu vastuullisemmaksi - mutta onko vastuullisuus erikoiskaupalle pakko vai potentiaali?


Erikoiskaupan liitto Etu ry:n lokakuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan kaikkiaan 92 % kuluttajista kiinnittää huomiota tuotteen tai palvelun vastuullisuustekijöihin. Heistä reilu kolmasosa on valmis myös maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetusta tavarasta tai palvelusta. Reilusti yli puolet kuluttajista ostaa tavaroita käytettynä - trendi, jonka näemme kasvavan esimerkiksi vierailemalla missä tahansa kauppakeskuksessa - second hand on ilmestynyt samoihin keskuksiin uuden muodin rinnalle.

Samaan aikaan myös regulaatio muuttaa pelikenttää. Uusi voimaan astunut kestävyysraportointidirektiivi edellyttää suomalaisia yrityksiä joko tämän vuoden alusta tai tulevina vuosina raportoimaan yrityksen ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja hallinnon tekijöistä. Ja vaikka tämä muutos koskee alkuun vain isoja pörssilistattuja yrityksiä, joilla on yli 500 työntekijää, vaikuttaa se nopeasti alihankintaketjujen myötä pienempiin yrityksiin. OP:n tuoreen, tammikuussa 2024 julkaistun Suuryritystutkimuksen mukaan 54 % suuryrityksistä harkitsee alihankkijan tai toimittajan vaihtamista vastuullisuusvelvoitteiden myötä. Onko johtamasi yritys tällaisessa alihankintaketjussa?

Pakosta potentiaaliksi

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen voi nähdä pakkona. Tai sitten voi lähteä miettimään, mitä liiketoimintamahdollisuuksia sen ympärillä on. Samaisen OP:n tutkimuksen mukaan isot yritykset lähestyvätkin vastuullisuutta asiakkaiden tarpeiden ja liiketoiminnan vahvistamisen kautta. Vasta kolmantena listauksessa heillä tulee pakko eli tarve täyttää yrityksille säädetyt vastuullisuusvelvoitteet. Isojen yritysten resurssit ovat toki erit, mutta sitä suuremmalla syyllä pienten yritysten pitää ottaa aihe ketterästi haltuun ja hyödyntää sen tuoma potentiaali.

Mistä sitten liikkeelle tai lisää vauhtia muutoksen tekemiseksi?

Ymmärrä, mitä omat sidosryhmät vastuullisuuden tiimoilta haluavat ja tarvitsevat
Eri sidosryhmillä (kuluttajat/asiakkaat, henkilöstö, jälleenmyyjät, rahoittajat jne.) voi olla oma aikataulunsa ja näkemyksensä teemaan, joten kannattaa jutella heidän kaikkien kanssa tai tehdä heille kattavampi kysely.

Muodosta näkemys olennaisimmista asioista vastuullisuuteen liittyen
ESG-viitekehys (E=Ympäristövastuu, S=Sosiaalinen vastuu, G=Hallinnollinen vastuu) auttaa hahmottamaan, että vastuullisuustyössä ei ole pelkästään kyse ympäristöstä vaan monelle yritykselle esimerkiksi sosiaalinen vastuu on se näkökulma, jolla saa enemmän vaikutusta aikaiseksi. Olennaisten asioiden määrittely auttaa priorisoimaan ja jäsentämään muutostyötä.

Viesti vastuullisuustyöstä kirittääksesi alaa ja luodaksesi edellytykset liiketoiminnan jatkuvuudelle
Usein pidemmällä olevat yritykset, jotka tekevät paljon vastuullisuustekoja, unohtavat viestiä niistä. Valitse siis olennaisuuden perusteella ne teemat, jotka ovat tärkeimpiä omille sidosryhmillesi ja tuo arvokasta vastuullisuustyötä esiin. Tärkeää on myös viestiä vastuullisuuden kehittämistyön tavoitteista ja kokonaissuunnitelmista eli siitä, mitä tavoitellaan ja mihin aiotaan panostaa. Vastuullisuustyössä tuskin tulee koskaan valmista, joten on tärkeää uskaltaa viestiä keskeneräisistä asioista.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys on yksi isoimpia muutoksia liiketoiminnassa vähään aikaan ja sitä kautta vahvasti omistajien, hallituksen ja johdon agendalla edelläkävijäyrityksissä. Sitä draivaavat myös niin asiakkaat kuin lainsäädäntö. Ja meillä kaikilla on sama päämäärä: työskennellä hyvinvoivan yhteiskunnan ja maapallon eteen. Oletko sinä jo mukana?

Vastuullista vuotta 2024 toivottaen,
Marika Siniaalto ja Suvi Johansson, vastuullisuustoimisto Susta Partnersin perustajat

Erikoiskaupan liitto ETU ry toteuttaa yhteistyössä Susta Partnersin kanssa 31.1.2024–29.2.2024 erikoiskaupan yritysten tarpeita kartoittavan vastuullisuuskyselyn. Kyselyn avulla kartoitamme sitä, missä mennään juuri nyt ja toisaalta sitä, mikä estää menemästä eteenpäin. Haluamme erityisesti ymmärtää, miten Erikoiskaupan liitto Etu ry voisi auttaa alan ammattilaisia ja johtoa tekemään vastuullisuustyötä vaikuttavasti.

Osallistumalla kyselyyn vaikutat siihen, mihin vastuullisuustyö alalla kehittyy ja millaisia työvälineitä siihen on käytettävissä.