Uutinen

Pakkausten tuottajavastuu laajenee koskemaan myös pienempiä yrityksiä

Pakkausten tuottajavastuu laajenee koskemaan myös pienempiä yrityksiä

Pakkausten valmistajien ja maahantuojien tuottajavastuu laajenee koskemaan myös alle miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

21.11.2023

Share

Jätelain mukainen tuottajavastuu pakkauksista laajenee koskemaan kaiken kokoisia yrityksiä vuoden vaihteen jälkeen aikaisemman miljoonan euron liikevaihtorajan poistuessa. Muutos tuo noin 30 000 Suomessa toimivaa yritystä tuottajavastuun piiriin.


Ensi vuoden alusta lähtien pakkausten tuottajavastuu koskee kaiken kokoisia yrityksiä. Aiemmin jätelain mukaiset vaatimukset pakkausten tuottajavastuusta on koskenut vain yli miljoonan euron liikevaihdon ylittäviä toimijoita. Jatkossa kaikki Suomessa toimivat yritykset vastaavat markkinoille tuomiensa pakkausten kierrätyksestä.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tiedotteen mukaan pakkausten tuottajavastuu koskee sellaisia yrityksiä, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät tuotteita Suomeen verkkokaupan kautta. Yritys on vastuussa pakkauksista myös silloin, kun se on ulkoistanut pakkaamisen tai logistiikan toiselle yritykselle.

Muutoksen myötä myös pakkauksen tuottajan määritelmä muuttuu. RINKI Oy:n mukaan pakkausten valmistaja tai maahantuoja katsotaan jatkossa pakkauksen tuottajaksi pakkauksen täyttäjän sijaan. Esimerkiksi vaatteita myyvä liike ei ole jatkossa vastuussa vaateostoksen yhteydessä myymästään paperikassista, vaan tuottajavastuu säilyy paperikassin valmistajalla tai maahantuojalla. RINKI OY:n mukaan tämä keventää pienempien yritysten vastuuta niin sanottujen palvelu- ja viljelijäpakkausten osalta.

Pakkausten tuottajavastuun velvoitteet pitävät sisällään rekisteröitymisen ja pakkausmäärien vuosiraportoinnin, kuluttajapakkausten keräyksen ja yrityspakkausten vastaanoton järjestämisen, pakkausjätteiden kierrätyksen järjestämisen, kierrätystavoitteiden saavuttaminen markkinoille tuotujen pakkausten osalta sekä viestinnän kuluttajille ja yrityksille lajitteluohjeista ja kierrätyksen merkitysestä.

RINKI Oy arvioi, että tuottajavastuun piiriin tulee noin 30000 Suomessa toimivaa yritystä, liikevaihtorajan poistumisen myötä. Pakkausten lisäksi tuottajavastuu koskee muitakin tuoteryhmiä, kuten akkuja ja paristoja, renkaita ja elektroniikkalaitteita.

Hoitaakseen lakisääteiset velvoitteet yrityksen voi liittyä tuottajayhteisöön. Suomessa on kaksi pakkausalan tuottajayhteisöä Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on näiden yhteisöjen yhteinen palveluyhtiö, joka hoitaa pakkaustietojen keräämisen, ekopisteverkoston hoitamisen ja lajitteluneuvonnan.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii pakkausten tuottajavastuuta valvovana viranomaisena. ELY-keskuksen uutisen mukaan tuottajavastuu koskee sellaisia toimijoita, jotka tuovat ammattimaisesti pakkauksia Suomen markkinoille. Tällaisia toimijoita ovat pakkaajat, maahantuojat, etämyyjät, palvelu- ja viljelijäpakkausten valmistajat sekä palvelu- ja viljelijäpakkausten maahantuojat. Toimintaa ei katsota ammattimaiseksi, mikäli toimija ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Lisätietoja:

RINKI Oy: Onko yrityksesi tuottajavastuussa? Pakkausten tuottajavastuu laajenee kaiken kokoisille yrityksille

ELY-keskus: Pakkausten tuottajavastuu muuttuu – koskee jopa 30 000 yritystä

Katso Erikoiskaupan pulssi -webinaari jätelain muutoksista