Uutinen

Jätelain muutokset lisäävät kustannuksia – Miten erikoiskaupan yritys voi varautua lisääntyviin velvollisuuksiin?

Jätelain muutokset lisäävät kustannuksia – Miten erikoiskaupan yritys voi varautua lisääntyviin velvollisuuksiin?

Pakkausmateriaalien tuottajavastuu muuttuu.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

18.2.2022

Share

Suomen jätelakia uudistettiin viime vuonna. Uusien EU-säädösten pohjalta on tulossa lisää velvoitteita yrityksille. Mitä erikoiskaupan yritysten pitää ottaa huomioon tuottajavastuun lisääntyessä pakkausmateriaalien osalta?


Erikoiskaupan liitto Etu järjesti jäsenyrityksille koulutustapahtuman tuottajavastuusta ja jätelain muutoksista. Kouluttajana toimi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Tapahtumassa käsiteltiin yritysten tuottajavastuuta koskevaa laajaa lainsäädäntöä, jota ollaan edelleen muuttamassa.

Tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, jotka pakkaavat tuotteita tai tuovat maahan pakattuja tuotteita. Tällä hetkellä vaatimukset koskevat yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää miljoonan euron rajan. Vuoden 2023 alusta lähtien vastuut koskisivat myös pienempiä yrityksiä.

Tuottajavastuun velvoitteet pitävät sisällään rekisteröitymisen ja pakkausmäärien vuosiraportoinnin, kuluttajapakkausten keräyksen ja yrityspakkausten vastaanoton järjestämisen, pakkausjätteiden kierrätyksen järjestämisen, kierrätystavoitteiden saavuttaminen markkinoille tuotujen pakkausten osalta sekä viestinnän kuluttajille ja yrityksille lajitteluohjeista ja kierrätyksen merkitysestä.

Koulutuksessa käytiin läpi myös uusien EU-säädösten vaikutusta kertakäyttöisten muovituotteiden osalta. Kertakäyttöisissä osittain tai kokonaan muovista valmistetuissa tuotteissa on oltava tuotteen merkintä tuotteen sisältämästä muovista. Tiettyjen SUP tuotteiden (single use plastics) kulutusta on vähennettävä vuoden 2022 tasosta vuoteen 2026 mennessä, vaikka korvaavia materiaaleja ei ole vielä käytettävissä.

Koulutuksessa korostettiin, että erikoiskaupan yritysten on otettava huomioon vastuiden ja kustannusten kasvu jatkossakin uusien EU-määräysten myötä.

Voit katsoa koko mielenkiintoisen ja ajankohtaisen koulutuksen myös jälkikäteen Edun Youtube kanavalla. Erikoiskaupan liitto Edulla on monipuolinen koulutustarjonta. Erikoiskaupan pulssi -nimellä toteutettavat verkkokoulutukset käsitelevät ajankohtaisia aiheita erikoiskaupan alalta.

Lisää tietoa Edun tulevista koulutuksista löydät tapahtumasivuilta.