Uutinen

Kuluttajansuojalaki muuttui – Miten lakiuudistus vaikuttaa myyjän vastuisiin?

Kuluttajansuojalaki muuttui – Miten lakiuudistus vaikuttaa myyjän vastuisiin?

Erikoiskaupan liiton koulutus jätelain uudistuksesta järjestettiin tammikuussa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

26.1.2022

Share

Kuluttajansuojalakia uudistettiin tavarakaupan virhevastuiden osalta. Lakimuutos koskee monia erikoiskaupan yrityksiä, jotka myyvät tuotteita tai sähköisiä palveluita kuluttajille. Miten myyjän vastuut muuttuivat ja mitä erikoiskaupan yritysten tulee huomioida uudessa kuluttajansuojalaissa?

Erikoiskaupan liiton järjestämässä koulutuksessa käsiteltiin uutta kuluttajansuojalakia. Kouluttajina toimivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl ja johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen. Koulutuksessa käytiin läpi kuluttajansuojalain muutoksia, joiden lainmuutos tuli voimaan 1.1.2022.

Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa virhevastuuaikaa ja kuluttajan velvollisuuksia. Tavarakaupan osalta virhevastuuaika määräytyy aiemman mukaisesti tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Lain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa tavaran luovutushetkellä, jos se ilmenee yhden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Koulutuksessa kuitenkin painotettiin, että kuluttajan tulee osoittaa, että tavarassa on virhesäännösten mukainen vika tai puute.

Keskeinen koulutuksessa esiin noussut teema liittyi viallisen tuotteen korvaamiseen. Kuluttajasuojalaissa korostetaan kuluttajan valinnanvapautta oikaisutavan suhteen. Kuluttaja saa valita korjataanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se uuteen. Kuluttajan valinnanvapaus ei kuitenkaan ole ehdoton. Myyjällä ei ole velvollisuutta oikaista virhettä, mikäli se on mahdotonta tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Erikoiskaupan liitto Edulla on monipuolinen koulutustarjonta. Erikoiskaupan pulssi -nimellä toteutettavat verkkokoulutukset käsitelevät ajankohtaisia aiheita erikoiskaupan alalta.

Lisää tietoa Edun tulevista koulutuksista tapahtumasivuilla.