Näkökulma

Ostovoima ja työllisyys etusijalle – vaalien jälkeen koittaa tekojen aika

Ostovoima ja työllisyys etusijalle – vaalien jälkeen koittaa tekojen aika

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa uusilta päättäjiltä toimia suomalaisten ostovoiman ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

31.3.2023

Share

Erikoiskaupan liitto odottaa tulevalta hallitukselta tekoja suomalaisten ostovoiman vahvistamiseksi ja työllisyyden kohentamiseksi. Kaupan alan mittavaa merkitystä kaikille suomalaisille ja koko kansantaloudelle ei saa ohittaa.


Eduskuntavaaleissa valittavalla uudella eduskunnalla ja sen luottamusta nauttivalla uudella hallituksella on edessään valtaisa urakka. Julkista taloutta pitää pystyä vahvistamaan ja samalla vastaamaan lukuisiin haasteisiin eri yhteiskunnan sektoreilla. Suomalaisten ostovoimaa ja elintasoa ei saa myöskään päästää entisestään heikentymään. Tilauksessa on elinvoimainen ja hyvinvoiva Suomi.

Erikoiskaupan liitolle suomalaisten ostovoiman parantaminen ja työllisyyden vahvistaminen ovat ensisijaisia tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Ansiotuloverotusta tulee keventää. Tällä lisättäisiin työntekemisen kannusteita ja madallettaisiin työllistämisen kynnystä. Taloudellisen toimeliaisuuden lisäksi tarvitaan täsmällisiä toimia, kuten kotitalousvähennyksen korottaminen ja käyttötarkoituksen laajentaminen.

Uudet innovaatiot ja uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Näin myös kaupan alalla. Tarvitaan todellisia kannustimia yritystoiminnan kehittämiseen. Erikoiskaupan liitto haluaa suunnata julkista TKI-rahoitusta entistä enemmän kasvuhaluisille pk-yrityksille.

Kaupan yritysten kilpailukykyä pitää myös parantaa kansainvälisessä kilpailussa. Samat pelisäännöt pitää ulottaa koskemaan kaikki toimijoita. EU:n tiukat säädökset ovat tyhjiä kirjaimia, mikäli sisämarkkinoille voidaan tuoda ulkopuolelta tuotteita, joiden valmistuksessa, pakkauksessa ja kierrätyksessä ei noista säännöistä tarvitse välittää.

Lisäksi Suomen työmarkkinoita pitää kehittää. Jäykkien rakenteiden tilalle tarvitaan joustavuutta, jotta yritykset voivat toimia nykyisessä 24/7-yhteiskunnassa. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa myös sirpaleisen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista. Työn vastaanottamisesta ja työn tekemisestä pitää saada nykyistä kannattavampaa ja kannustinloukkuja madaltaa. Suomelle ei ole varaa pitää satojatuhansia suomalaisia työttömyydessä, saati kokonaan työvoiman ulkopuolella.

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n ja seitsemän jäsenliiton vaalitavoitteisiin voi tutustua tarkemmin erikoiskaupan vaalitavoiteohjelmassa.