Uutinen

Kaupan alan murros tuo haasteita mutta luo myös mahdollisuuksia – asiakkaan ja valmistajan suora yhteys mullistaa kauppaa

Kaupan alan murros tuo haasteita mutta luo myös mahdollisuuksia – asiakkaan ja valmistajan suora yhteys mullistaa kauppaa

Edun seminaarissa paneuduttiin kaupan muutokseen Harri Hokkasen johdolla. Paneelikeskustelussa yritysesimerkkejä toivat Ilkka Brander, Päivi Paltola ja Anne Koskinen. Kuva: Erikoiskaupan liitto Etu ry
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

19.5.2022

Share

Menesty kaupan muutoksessa -seminaari keräsi yritysjohtajia ja muita kaupan alan ammattilaisia Helsingin keskustan uuteen perinteitä kunnioittavaan Hotel Grand Centraliin. Seminaarin pitopaikka kuvasi hyvin erikoiskaupan tilannetta ja tulevaisuutta. Perinteitä pitää kunnioittaa, mutta menestystä janoavan yrityksen pitää pystyä uudistumaan.


Erikoiskaupan liitto Etu järjesti kaupan alan tulevaisuuteen kurkottavan seminaarin, jossa saatiin pureskeltavaksi kaupan murroksen tekijöitä ja mahdollisuuksia. Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen avasi seminaarin avauspuheenvuorollaan, jossa hän korosti erikoiskaupan merkitystä kaupan tulevaisuudelle. Etu pitää tärkeänä, että erikoiskaupan toimijoita kuullaan, kun toimialaa kehitetään.

”Uskomme, että monipuolinen kaupan ala on kaikkien kuluttajien etu. Pienempien kaupan alan toimijoiden toimintaedellytykset pitää turvata, jotta suomalaisilla on jatkossakin valinnanvaraa ja mahdollisuus saada asiantuntevaa palvelua erikoisliikkeissä. Sen eteen me Edussa työskentelemme.”

Toimitusjohtaja Pöllänen korosti puheenvuorossaan, että kaupan ala ei elä kuplassa, vaan kaikki päätökset ja trendit vaikuttavat kaupan elinvoimaisuuteen.

Kaupan muutokseen syventynyt väitöskirjatutkija ja kaupan moniottelija Harri Hokkanen oli seminaarin pääpuhuja ja keskustelun alustaja. Innostavassa puheessaan Hokkanen toi esille tuoreita tutkimustuloksia kaupan tulevaisuuden menestystekijöistä.

Uunituoreessa väitöskirjassaan Hokkanen tarkastelee kaupan alan muutosta perinteisten kauppayritysten näkökulmasta. Seminaarissa esitellyn tutkimuksen keskiössä ovat liiketoimintamallit, joiden avulla yritykset asemoivat itseään markkinoilla, luovat arvoa asiakkailleen ja sidosryhmilleen sekä muuntavat sitä omaksi taloudelliseksi hyödykseen.

Hokkanen nosti puheessaan esille muun muassa, että kauppa muuttuu, kun kaikilla toimijoilla on mahdollisuus suoraan loppuasiakassuhteeseen ja kynnys olla kauppias madaltuu. Hokkasen mukaan asiakkaan ja valmistajan suora yhteys mullistaa kauppaa.

”Perinteisten kauppayritysten on pystyttävä kilpailemaan erilaisia liiketoimintamalleja ja logiikoita vastaan”, Hokkanen kiteytti.

Seminaarin lopulla liiketoimintamallien muutosta ja kaupan alan trendejä käsiteltiin paneelikeskustelussa. Panelisteina toimivat Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola, STARK Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sekä SGN Groupin toimitusjohtaja Ilkka Brander.

Panelistit pääsivät aluksi kertomaan siitä, miten poikkeusajat vaikuttivat kunkin toimialalla. Anne Koskinen totesi, että rautakaupassa myynti kasvoi korona-aikana, kun ihmiset panostivat koteihin ja pihoihin. Ruohonjuuri-ketjun asiakkaat siirtyivät verkkoon mutta ovat nyt palaamassa kivijalkaliikkeisiin, kertasi Päivi Paltola. SGN Groupin Ilkka Brander muistutti, että muutokset toimintaympäristössä antavat myös potkua kehittää omaa toimintaansa.

Paneelissa nousi esille myös se, että vastuullisuus on yrityskentällä jo valtavirtaa ja nyt pohditaan jo seuraavaa askelta. Vastuullisuuden lisäksi paneelissa keskusteliin datan hyödyntämisestä, asiakasymmärryksestä, tunnetilojen luomisesta, fokusoitumisesta sekä yrityksen toiminnan vahva tarkoituksen löytämisestä.