Uutinen

Erikoiskaupan trendit 2022 – Mistä puhutaan, mikä muuttuu, asiantuntijat antavat arvionsa

Erikoiskaupan trendit 2022 – Mistä puhutaan, mikä muuttuu, asiantuntijat antavat arvionsa

Kaupan ala elää jatkuvassa muutoksessa.
Teksti Markus Kalmi kuva Aleksi Poutanen
Share

21.1.2022

Share

Korona on muokannut erikoiskauppaa jo kahden vuoden ajan. Miten kauppa muuttuu tänä vuonna? Erikoiskaupan liiton asiantuntijat listaavat viisi keskeisestä trendiä vuodelle 2022.Koronaa ei voi ohittaa, kun puhutaan erikoiskauppaa muuttavista trendeistä. Tätä mieltä ovat Erikoiskaupan liiton asiantuntijat. Rajoitustoimet tulevat vaikuttamaan ihmisten liikkumiseen ja ostopäätöksiin ja vaikeuttavat erikoiskaupan elpymistä ainakin alkuvuonna.

Pop up -myymälät valtaavat alaa

Ensimmäinen vuotta 2022 leimaavista kaupan alan trendeistä onkin syntynyt korona-ajan myötä. Erikoiskauppa on muuttunut aiempaa joustavammaksi ja ketterämmäksi avaamalla lyhytaikaisia pop up -myymälöitä kivijalkoihin ja kauppakeskuksiin, joiden on vaikea löytää uusia pitkäaikaisia vuokralaisia tyhjentyneisiin tiloihinsa.

”Asiakkaiden tavoittelu joustavasti ja monipuolisella palvelutarjonnalla tulee olemaan keskeinen keino myös pandemian päätyttyä”, korostaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Myymälöiden eriytyminen jatkuu

Toinen jo pidempään nähty trendi on kaupan alan myymälätyyppien eriytyminen, joka tulee jatkumaan. Isot marketit tulevat jatkossakin laajentamaan tuotevalikoimaansa, jolla katetaan yhä enemmän erikoiskaupan tarjontaa. Pölläsen mukaan kehitys tulee näkymään erikoiskaupan toiminnassa.

”Erikoiskaupan kilpailuetu syntyy tulevaisuudessa entistä vahvemmin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen kautta. Tarjoamalla asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua voi pienikin erikoiskauppa kilpailla kaupan jättiläisten kanssa”, toteaa Pöllänen.

Erikoiskaupan tulevaisuus riippuu myös kaupunkiympäristön kehityksestä.

”Taistelu kaupunkikeskustojen puolesta on alkanut, ja elävät keskustat ovat erikoiskaupalle todella tärkeä kysymys. Vain elävissä kaupunkikeskustoissa on elinmahdollisuuksia erikoiskaupan kivijalkaliikkeille – ja nähtävää ja koettavaa ja ostettavaa kaupunkilaisille”, korostaa Erikoiskaupan liiton yhteiskuntasuhteiden johtaja Sami Sykkö.

Verkkokaupasta erikoiskaupan valttikortti ja vientivaltti

Kolmas trendi liittyy yhä kiihtyvään digitalisaatioon. Korona-aikana ihmiset ovat löytäneet itsensä yhä useammin selailemassa verkkokauppojen tarjontaa. Verkkokaupan kehittymisessä näkyy myös maksu- ja toimitustapojen monipuolistuminen. Tekninen kehitys tuo mukanaan myös mahdollisuuksia erikoiskaupalle. Kaupan keräämän asiakastiedon osaavan analysoinnin merkitys kasvaa ja asiakas haluaa tiedosta myös itselleen hyötyä.

”Kauppa voi tunnistaa asiakkaan tarpeet ostodatan avulla ja tarjota jatkuvaa palvelua. Esimerkiksi maalikauppa voi tarjota asiakkaalle sopivaa maalia ja tapettia tasaisin väliajoin tai kodinkonemyyjä ehdottaa laitteiden uusimista oikea-aikaisesti”, kertoo Pöllänen.

Sykkö korostaa samaa kehitystä.

”Verkkokaupat muuttuvat entistä palvelevimmiksi, elämyksellisemmiksi ja kansainvälisemmiksi. Ne avaavat erikoiskauppiaille kansainvälisen myyntikanavan. Lisäksi esimerkiksi Live shopping kasvaa ja mullistaa myös digikauppaa ja sosiaalisen median myyntikanavia”, hahmottelee Sykkö.

Asiakkaalle sitä mitä asiakas toivoo, silloin kun asiakas sitä toivoo

Helppous, joustavuus ja räätälöidyt palvelut ovat neljäs selkeä trendi erikoiskaupan alalla. Asiakkaat toivovat nopeita toimituksia kotiovelle silloin, kun tarve tuotteelle syntyy. Asiakkaat haluavat myös entistä yksilöidympiä tuotteita ja ovat valmiita maksamaan niistä.

”Tulevaisuudessa tuotteet valmistetaan yhä useammin asiakkaan toiveita vastaavaksi ja toimitetaan suoraan kotiin. Tämä johtaa siihen, että palveluiden tarjonta ja kysyntä erikoiskaupoissa lisääntyy”, Pöllänen toteaa.

”Asiakas haluaa mahdollisuuden valita ja yhdistellä omat väri- ja materiaalivaihtoehdot niin rakennus-, sisustus- kuin muotikaupoissakin”, Sykkö komppaa.

Vastuullisuus on pysyvä ja kasvava trendi

Vastuullisuus on erikoiskaupan asiantuntijoiden viides trendi vuodelle 2022. Kuluttajat odottavat, että heidän ostamansa tuotteet ja palvelut tuotetaan vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Erikoiskaupan toimijoille vastuullinen toiminta ja uusien kestävien toimintatapojen käyttöönotto tuo mahdollisuuden kasvattaa asiakasuskollisuutta ja myyntiä.

”Käytettyjen tuotteiden myynti kasvattaa suosiotaan edelleen. Perinteinen jakelutie murtuu: valmistajat myyvät tuotteita suoraan kuluttajille, kuluttajat myyvät käytettyjä tuotteita takaisin myymälöiden kautta tai suoraan markkinapaikoilla toisille kuluttajille”, kertoo Pöllänen.

Muotikaupassa vastuullisuus ja käytettyjen tuotteiden lisääntynyt kysyntä näkyy selvästi.

”Muotikaupassa second-hand-kaupan suosio kasvaa entisestään. Lisäksi korjauspalveluiden tarve kasvaa, kun kuluttajat haluavat toimia vastuullisemmin ja käyttää tuotteitaan kauemmin, korostaa Sykkö.

Pölläsen ja Sykön mukaan erikoiskauppa ja perinteiset kivijalkamyymälät selviytyvät myös tulevaisuudessa. Se vaatii kuitenkin sopeutumista muuttuvaan maailmaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Teknologiaa ei pidä myöskään nähdä uhkana vaan mahdollisuutena tarjota asiakkaille sitä mitä asiakas toivoo, silloin kun asiakas sitä toivoo.