Uutinen

Energiakriisi ja kuluttajien ostovoiman tyrehtyminen näkyvät erikoiskaupan yritysten arjessa – lähes 40 prosenttia on jo jäädyttänyt investoinnit

Energiakriisi ja kuluttajien ostovoiman tyrehtyminen näkyvät erikoiskaupan yritysten arjessa – lähes 40 prosenttia on jo jäädyttänyt investoinnit

Erikoiskaupan yrityksien kulut ovat kasvaneet samalla kuin kuluttajien ostovoima laskee.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

11.10.2022

Share

Energiakriisi vaikuttaa jo erikoiskauppaan. Erikoiskaupan liitto Etu ry:n kyselyssä lähes kaikki vastaajat näkevät energian hinnan nousun vaikuttavan negatiivisesti liiketoimintaan – 10 prosenttia pelkää tilanteen vaarantavan liiketoiminnan jatkuvuuden ja lähes 40 prosenttia on jo jäädyttänyt investoinnit.


Energiakriisi vaikuttaa suurimpaan osaan yrityksiä, kertovat Erikoiskaupan liiton tuoreen yrityskyselyn tulokset. Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä näkee, että energian hinnan nousu vaikuttaa jonkin verran yrityksen kannattavuuteen. Lähes 30 prosenttia yrityksistä kertoo, että se vaikuttaa selvästi kannattavuuteen ja peräti 10 prosenttia arvioi tilanteen vaarantavan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden. Vain 9 prosenttia vastaajista arvioi, ettei energian hinnan nousu vaikuta mitenkään liiketoimintaan. 

Energiakriisin vaikutukset eri erikoiskaupan yrityksiin vaihtelevat suuresti. Sähkön hinnan nousu ja hoitovastikkeiden nousu on joillekin kaupan alan yrityksille merkittävä lisäkustannus. Toisilla yrityksillä energian hinnan nousun vaikutus näkyy lähinnä kuluttajien ostovoiman heikentymisen kautta.

Kyselyssä tiedusteltiin, mihin toimiin erikoiskaupan yritykset ovat ryhtyneet energiakriisin takia. Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia oli ryhtynyt tai oli ryhtymässä energiasäästötoimiin. Huolestuttava tieto oli se, että jopa 39 prosenttia vastaajista oli jäädyttänyt investoinnit ja 24 prosenttia oli pistänyt rekrytoinnit jäihin. Kymmenesosa vastaajista kertoi muuttaneensa aukioloaikojaan.

Kuluttajien ostovoiman heikentyminen näkyy selvästi kyselyn tuloksissa. Joka neljäs vastaajista arvioi liikevaihdon laskeneen selvästi ja 45 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihdon laskeneen jonkin verran. Vain kuusi prosenttia vastaajista kertoi liikevaihtonsa kasvaneen viime aikoina. 

Kyselyssä erikoiskaupan yrityksiltä kysyttiin, miten ne suhtautuvat yrityksen tulevaisuudennäkymiin. Mikroyrityksiä edustavat vastaajat arvioivat tulevaisuusnäkymät kaikkein heikoimmiksi, kun taas suuremmissa yrityksissä tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavaisemmin.

Kysely toteutettiin 30.9.–6.10. välisenä aikana, ja siihen vastasi 80 erikoiskaupan yrityksen edustajaa eri toimialoilta. Vastaajista 70 % edusti alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä.