Näkökulma

Kuluttajien luottamus alamaissa – miten luottamus talouteen voidaan palauttaa?

Kuluttajien luottamus alamaissa – miten luottamus talouteen voidaan palauttaa?

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on säilynyt tutkimuksen mukaan parempana kuin arvio Suomen talouden kehityksestä.
Teksti Markus Kalmi
Share

28.3.2022

Share

Sota Ukrainassa sai suomalaisten luottamuksen talouteen laskemaan rajusti. Negatiiviset uutiset ja puheet inflaatiosta herättävät huolta, mutta käänne parempaan voi tapahtua yhtä nopeasti.


Tilastokeskus uutisoi suomalaisten kuluttajien luottamusindikaattorin romahtamisesta nyt maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa -10,5, kun se helmikuussa oli 0,5. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouden säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä. Maaliskuun aikana toteutetun luottamustutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus kaikkiin näihin neljään tutkittuun talouden osatekijään on laskussa.

Kuluttajien suurin huoli koski Suomen talouden kehitystä. Tutkimukseen osallistuneista 58 prosenttia arvioi maan talouden olevan huonompi kuin vuosi sitten. Vain 22 prosenttia arvioi oman taloutensa olevan heikompi. Ja vaikka luottamus omaan talouteen ja säästämiskykyyn oli parempi kuin luottamus koko maan talouskehitykseen, vain viidennes kuluttajista pitää nykyistä ajankohtaa hyvänä kestotavaroiden hankintaan. Vuosi sitten sama luku oli yli 30 prosenttia.

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen pitää tutkimustulosta ymmärrettävänä mutta muistuttaa, että luottamus palaa nopeasti ennalleen, kun saadaan positiivisia uutisia.

”Negatiiviset uutiset maailmalta herättävät ymmärrettävästi huolta suomalaisissa. Samalla polttoaineen, sähkön ja elintarvikkeiden hintojen nousu panee miettimään omaa talouttaan. Käänne positiiviseen voi kuitenkin tulla nopeasti, jos aseet hiljenevät Ukrainassa, kuten kaikki hartaasti toivomme”, toteaa Ulla Pöllänen.

Kuluttajien luottamukseen vaikuttavat myös kotimaiset päätökset.

”Nyt tarvitaan vahva signaali siitä, että poliittiset päättäjät kykenevät reagoimaan tilanteeseen ja ryhtyvät toimiin, joilla vahvistetaan taloutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Erikoiskaupan liitto on vaatinut toimia esimerkiksi kuljetuskustannusten kasvun hillitsemiseksi. Nyt tarvitaan laajemminkin toimia kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Pöllänen.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ovat vuoden 1995 jälkeen olleet synkemmät vain joulukuussa 2008 kansainvälisen finanssikriisin yhteydessä sekä huhtikuussa 2020 koronakriisin puhjettua. Näidenkin shokkien jälkeen kuluttajien luottamus maan talouteen elpyi.