Uutinen

Alennushintailmoittelu muuttui vuoden alussa – viranomainen seuraa tilannetta

Alennushintailmoittelu muuttui vuoden alussa – viranomainen seuraa tilannetta

Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.
Teksti Jukka Ropponen, kuva Esa Kapila
Share

23.1.2023

Share

Omnibus-direktiivin perusteella tehdyt muutokset kuluttajansuojalakiin tulivat voimaan vuoden 2023 alussa. Muutokseen varautumista helpotti puolen vuoden siirtymäaika ennen voimaantuloa. Viranomainen seuraa täyttääkö yritysten alennusmarkkinointi uuden lain edellytykset.


Yritykset saivat viime vuonna halutun puolen vuoden siirtymäajan muokatakseen alennusmarkkinointiaan uuden kuluttajansuojalain mukaiseksi. Loppuvuoden kampanjat voitiin toteuttaa, kuten aikaisemmin. Yritysten on vielä hyvä tarkastella, ovatko niiden käytännöt alennusmarkkinoinnista uusien vaatimusten mukaisia.

Merkittävin muutos aiempaan on alimman hinnan ilmoittamisvaatimus. Jos yritys markkinoi tuotetta alennettuun hintaan, on aina ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Korkeintaan 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa, jossa tuotteen hinta laskee yhtäjaksoisesti, alin ilmoitettava hinta on se, millä tuotetta on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Velvoite koskee myymälässä tapahtuvan markkinoinnin lisäksi verkkokauppaa.

Useilla toimialoilla on aiemmin ollut alennusmarkkinointia, jossa ilmoitettu alennus ei ole todellinen. Alennetuksi ilmoitettu hinta on käytännössä ollut pysyvä perushinta. Nyt todellinen markkinoinnissa 30 päivän aikana ilmoitettu alin hinta on tuotava selvästi esille.

Alinta hintaa ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa ehdollisissa alennuskampanjoissa, kuten yhdistelmätarjouksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kahden tuotteen ostaminen yhdessä tietyllä hinnalla tai kanta-asiakastarjoukset.

Tuotearvostelut oltava oikeita

Yritysten täytyy jatkossa antaa kuluttajalle tietoa siitä, ovatko yrityksen verkkosivuilla olevat tuotteiden arvostelut todellisuudessa peräisin kuluttajilta, jotka ovat tuotetta käyttäneet tai ostaneet. Samoin on kerrottava, miten on varmistettu, että arvostelut ovat oikeita. Parhaiten tämä onnistuu niin, että verkkokaupan arvostelu on tehty verkkokaupan tilauksen tai kirjautumisen yhteydessä.

Yrityksen itsensä laatimia arvioita ei ole lupa käyttää. Tekaistujen arvostelujen ja suositusten käyttäminen sekä niiden vääristely on jatkossa kielletty. Tämänkaltaista toimintaa on aiemmin havaittu joidenkin yritysten markkinoinnissa.

Hakutulosten järjestys perusteltava

Verkkokaupoissa näkyvien hakutulosten järjestykseen vaikuttavat seikat pitää jatkossa olla selvästi esillä ja perusteltuja, mikäli verkkokaupassa on tarjolla useamman valmistajan tuotteita. Kuluttajalle täytyy olla selvää, miksi tuotteet on lueteltu tietyssä järjestyksessä. Perusteita voivat olla esimerkiksi uusimmat, suosituimmat tai asiakkaan hakukriteerien perusteella sopivimmat tuotteet. Tällä pyritään estämään hakutulosten manipulointi.

Muutosten tavoitteena läpinäkyvyys ja avoimuus

Kuluttajasuojalain muutosten tavoitteena on tehdä kauppojen hinnoittelusta, markkinoinnista ja datan käytöstä kuluttajalle läpinäkyvämpää ja avoimempaa. Niin kuluttajat kuin kauppiaatkin hyötyvät, kun säännöt ovat kaikille samat ja niitä valvotaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija, lakimies Mika Hakamäen mukaan ainakin isommat yritykset ovat selvillä uuden sääntelyn vaikutuksista ja merkityksestä markkinointiinsa.

”Kuluttaja-asiamiehen alennusmarkkinointia koskeva linjaus on valmisteltu ja julkaistu jo hyvän matkaa viime vuoden puolella, ja asia on saanut hyvin julkisuutta jo ennen vuoden vaihdetta. Lisäksi yritykset saivat vielä viime vuonna puolen vuoden siirtymäajan hyväkseen. Valvontaa viranomaiset suorittavat, mutta on toistaiseksi aikaista sanoa, mihin valvontatoimiin ja millä aikataululla niihin ryhdytään.”

Viranomaisvalvonnassa painotetaan Hakamäen mukaan neuvotteluvelvollisuutta eli ohjeistusta ja kehotuksia. Viranomaisen tavoite on, että kieltoihin turvaudutaan vasta sitten, kun tilanne näyttää siltä, että elinkeinonharjoittaja ei ohjeistuksista ja kehotuksista huolimatta noudata lainsäädäntöä.

Uutta kuluttajansuojalakia on selvästi ryhdytty soveltamaan. Yritysten verkkosivuilla on havaittavissa, että alennusmarkkinointia on muutettu uuden lain voimaanastumisen jälkeen ja viimeisen 30 päivän alin hinta on kuluttajille selkeästi näkyvissä, kuten laki edellyttää.