Uutinen

Alennushinnoitteluun liittyvät uudet vaatimukset tuottavat erikoiskauppiaille harmaita hiuksia – valvonnan oheen kaivataan selkeitä ohjeita

Alennushinnoitteluun liittyvät uudet vaatimukset tuottavat erikoiskauppiaille harmaita hiuksia – valvonnan oheen kaivataan selkeitä ohjeita

Erikoiskaupan piirissä uusi alennushinnoitteluun liittyvä säätely herättää paljon kysymyksiä. Uusi sääntely astunee voimaan kesän alennusmyyntien aikaan.
Teksti Minna Wikström Kuva Aleksi Poutanen
Share

9.6.2022

Share

Uuden Omnibus-direktiivin ajatuksena on parantaa kuluttajansuojaa, mutta kauppiaita se hämmentää. Erikoiskaupassa direktiivi muuttaa esimerkiksi alennusmarkkinoinnin sääntöjä. Direktiivin soveltamisen olisi pitänyt alkaa toukokuun lopussa, mutta siihen liittyvien lakien käsittely on kesken. Kesän tärkein alennusmyyntikausi alkaa jo juhannuksena, ja kauppiaat kaipaavat nopeasti selkeitä ohjeita tarjousten suunnitteluun.


Erikoiskaupan toimijat ovat jääneet puun ja kuoren väliin. Niin kutsutun Omnibus-direktiivin oli tarkoitus auttaa kuluttajia esimerkiksi selkeyttämällä alennusmyyntikäytäntöjä, mutta nyt kukaan ei tunnu tietävän, miten tarjousten kanssa tulisi toimia – eivät ainakaan tarjouksia suunnittelevat kauppiaat. Lainsäädäntöprosessi on pitkittynyt, eikä vastauksia vielä ole, vaikka direktiivin soveltamisen olisi pitänyt jo alkaa.

Eduskunnan talousvaliokunta on jatkanut asian käsittelyä kesäkuussa ja lopulliset pykälät saadaan eduskunnasta aikaisintaan juhannuksen tienoilla. Mikäli aikataulu pitää, lait saataneen presidentin vahvistettaviksi aikaisintaan heinäkuun alkupuolella. Siinä vaiheessa kesän alennuskampanjat ovat jo täysillä käynnissä, pohtii Erikoiskaupan liitto Etu ry:n edunvalvonta- ja lakiasioiden johtaja Jukka Ropponen.

”On vielä epävarmaa, esittääkö talousvaliokunta sääntelyn voimaantulolle siirtymäaikaa. Mikäli siirtymäaikaa ei anneta, moni toimija voi joutua keskeyttämään kampanjat, kunnes materiaalit saadaan päivitettyä uusien ohjeiden mukaisiksi. Tällä hetkellä tarjolla on vain luonnos soveltamisohjeesta, mutta onko se lopullinen, sitäkään emme vielä tiedä.”

Esimerkiksi itä-suomalaisen Carlson-tavarataloketjun rautakauppojen johtaja Antti Tuokko kaipaa tietoa siirtymäajasta, joka lainsäädännön pitkittymisen tähden on todennäköisesti jäämässä olemattomaksi.

”Jos siirtymäaika jää lyhyeksi tai sitä ei ole, tulisi valvonnan sijaan panostaa alennusmarkkinointia tekevien toimijoiden opastukseen.”

Kuluttaja-asiamies valmistelee alennusmyyntilinjausta

Kuka sitten osaisi neuvoa ymmällään olevia kauppiaita? Juuri nyt ei oikein kukaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuluttaja-asiamies odottaa lakihankkeen etenemistä ja valmistelee ns. alennusmyyntilinjausta. Lain voimaantultua kuluttaja-asiamies tulee ohjeistamaan elinkeinonharjoittajia tuon linjauksen mukaisesti.

Kun kyseessä on uusi sääntely, valvonnassa painotetaan neuvotteluvelvollisuutta eli ohjeistusta ja kehotuksia, sanoo KKV:n johtava asiantuntija, lakimies Mika Hakamäki.

”Kieltoihin turvaudutaan lähtökohtaisesti vasta sitten, kun tilanne näyttää siltä, että elinkeinonharjoittaja ei ohjeistuksista ja kehotuksista huolimatta noudata lainsäädäntöä. Joskus voi kuitenkin uuden sääntelyn johdosta olla tarve saattaa tulkinnanvarainen asia markkinaoikeuden ratkaistavaksi tulkintaohjeen saamiseksi.”

Vaikka Omnibus-direktiivin soveltamisen piti alkaa jo toukokuun lopulla, lainsäädännön pitkittymisestä johtuen elinkeinonharjoittajat voivatkin jatkaa alennusmarkkinointiaan siten, että menettelyt vastaavat vielä voimassa olevaa vanhaa lainsäädäntöä. Näin voi toimia siihen saakka, kunnes uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

Uusi sääntely herättänyt paljon kysymyksiä

Erityisesti pienemmillä erikoiskaupan toimijoilla uuteen lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat hyvin konkreettisia. Kun Erikoiskaupan liitto Etu kysyi asiaa kauppiailta, ongelmia on esimerkiksi sen suhteen, miten säädäntö tulkitsee kimppatarjoukset, kuten ”Osta 2 yhteishinnalla X €”, prosenttitarjoukset ”Tästä tuotesarjasta -20 %” ja ”Osta 3 maksa 2” tai muut erikoistarjoukset ”Kun ostat 50 €:lla, saat 15 € alennusta”.

Erikoiskauppaa käyvien ketjujen myymälöistä osa voi olla ketjun omia ja osa franchising-myymälöitä. Omissa myymälöissä normaalihinnat ovat kaikissa kaupoissa samat, mutta franchising-myymälöillä on lain mukaan oikeus päättää itse omat hintansa. Tällöin ketjun mainonnan vertailuhinnaksi on voitu merkitä esimerkiksi verkkokaupan normaalihinta, joka on normaalihinta myös ketjun omissa myymälöissä.

Ja se on tulevaisuudessa ongelma. Ketju ei nimittäin pysty takaamaan sitä, että kyseinen hinta olisi ollut kussakin franchising-myymälässä tuotteen alin myyntihinta kampanjaa edeltävän kuukauden jaksolla. ”Kuka silloin on vastuussa siitä, että alin hinta on ilmoitettu oikein”, kysyy Life Finland Oy:n Category Manager Anna-Kaarina Honkila

Tilannetta mutkistaa kauppiaiden kannalta myös se, ettei kaikilla erikoiskaupan toimijoilla ole toiminnanohjausjärjestelmää, jossa voi seurata yksittäisten tuotteiden hintahistoriaa. Hinnoittelu ja tarjoukset tehdään käsin ja Excel-taulukoiden avulla, joten hintojen seuraamiseen menee paljon henkilöresurssia.

”Toivomme, että lainsäätäjät ymmärtävät pienempien kauppiaiden ongelmat ja tulevat heitä vastaan riittävällä siirtymäajalla alennushinnoittelusta säätäessään”, Edun Ropponen toivoo.