Uutinen

Pk-yritysten näkymät kirkastuivat kevään pohjalukemista

Pk-yritysten näkymät kirkastuivat kevään pohjalukemista

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kohentuneet viime keväästä kertoo Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometri.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

14.9.2023

Share

Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan suomalaisten yritysten näkymät ovat parantuneet viime keväästä. Barometrin mukaan kaupan alan yritykset haluavat pitää kiinni työntekijöistään, vaikka odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden osalta ovat monelle vielä heikot.


Suomen Yrittäjien yhdessä Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa julkaisema Pk-yritysbarometri julkaistiin syyskuussa. Tuoreen barometrin mukaan pk-yritysten tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet keväällä julkaistuun barometriin verrattuna. Selkeästi myönteisemmistä lukemista huolimatta suhdannenäkymät ovat edelleen negatiivisia. Yrittäjät odottavat talouden heikentyvän tänä vuonna ja investointihalukkuus on edelleen heikolla tasolla.

Teollisuudessa ja palveluissa suhdannenäkymät ovat positiivisimmat Pk-yritysbarometrin mukaan. Teollisuusyrityksistä 23 prosenttia ja palveluyrityksistä 22 prosenttia vastaajista odottaa suhdannenäkymien parantuvan. Kaupan alan yrityksistä 19 prosenttia odottaa suhdannenäkymien vahvistuvan ja rakentamisen puolella 14 prosenttia. Suhdannenäkymien heikkenemistä puolestaan ennakoi 31 prosenttia kaupan alan ja jopa 36 prosenttia rakennusalan yrityksistä. Noin puolet kyselyyn vastanneista odottaa suhdannenäkymien pysyvän ennallaan alasta riippumatta.

Kaupan alan pk-yrityksistä noin kolmannes odottaa liikevaihdon kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä monta vastaajaa odottaa liikevaihdon laskevan tulevan vuoden aikana. Jopa 38 prosenttia kaupan alan yrityksistä odottaa kannattavuuden heikentyvän samalla ajanjaksolla. Vain 17 prosenttia ennakoi kannattavuuden parantuvan.

Positiivinen uutinen tuoreessa Pk-yritysbarometrissa on se, että kaupan alan yritykset aikovat pitää kiinni henkilöstöstään vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta. Tutkimukseen vastanneista kaupan alan yrityksistä 73 prosenttia aikoo pitää henkilöstönsä määrän ennallaan.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Kyselyyn vastasi 444 helsinkiläistä ja koko maassa lähes 4600 pk-yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin.

Pk-yritysbarometri