Uutinen

Näin edistimme erikoiskaupan asiaa 2022 – vaikutimme, lausuimme, perustimme uutiskanavan ja kokosimme alan osaajat tapahtumiin

Näin edistimme erikoiskaupan asiaa 2022 – vaikutimme, lausuimme, perustimme uutiskanavan ja kokosimme alan osaajat tapahtumiin

Erikoiskaupan liiton tehtävä on edistää suomalaista erikoiskauppaa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

3.1.2023

Share

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n tehtävä on edistää suomalaista erikoiskauppaa ja sen menestystä. Viime vuoden aikana Erikoiskaupan liitto palveli jäsenyhdistyksiään, vaikutti lainsäädäntötyöhön, kertoi vaalitavoitteistaan, ja järjesti vaikuttavia tapahtumia.


Ei mennyt vuosi 2022 odotusten mukaan – ei maailmassa eikä erikoiskaupassa. Koronarajoitusten hellittäessä moni odotti paluuta normaalimpaan aikaan. Tilanne muuttui täysin, kun Venäjä aloitti keväällä hyökkäyssodan Ukrainaan. Sota ja sitä seuranneet talouspakotteet nostivat energian hintaa ja lisäsivät jo koronan aikana alkaneita tuotteiden saatavuuteen liittyneitä vaikeuksia. Samaan aikaan raju inflaatiokehitys ja ihmisten huolet ostovoiman kehittymisestä heikensivät suomalaisten luottamusta omaan talouteensa.

Negatiivisen uutiskierteen ja taloudellisen epävarmuuden lisäksi viime vuoteen mahtui myös positiivisia sävyjä. Ukrainan tilanne yhdisti suomalaisia, ja myös elinkeinoelämän toimijat osoittivat yhtenäisen tukensa ukrainalaisille. Erikoiskaupan yritykset pystyivät vaikeuksista huolimatta tarjoamaan asiakkaille laadukasta ja hyvää palvelua. Myyntiluvut eivät romahtaneet, vaikka tietyillä erikoiskaupan toimialoilla oli myynnissä pieniä notkahduksia.

Erikoiskaupan liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintavuosi oli niin ikään myönteinen. Liiton uudet verkkosivut ja uutiskanava julkaistiin alkuvuodesta. Koronarajoitusten hellittäessä pystyttiin järjestämään tapahtumia ja tapaamisia. Tutkimusten ja yrityskyselyiden avulla kerättiin tietoa ajankohtaisista erikoiskaupan kohtaamista haasteista.

Erikoiskaupan liiton tapahtumat keräsivät kiitosta

Toukokuussa järjestetty Menesty kaupan muutoksessa -seminaari keräsi yritysjohtajia ja muita kaupan alan ammattilaisia keskustelemaan tulevaisuuden kaupan käynnin tavoista. Seminaarin pääpuhujana oli kaupan muutokseen syventynyt väitöskirjatutkija Harri Hokkanen, joka kertoi yleisölle tuoreista tutkimustuloksistaan ja kaupan tulevaisuuden menestystekijöistä.

Samalla teemalla jatkettiin lokakuun alussa Helsingin Messukeskuksessa, mihin Erikoiskaupan liiton järjestämä Suhdanteet 2023 - seminaari keräsi runsaasti yleisöä. Seminaarissa Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum kertoi tuoreista suhdanneluvuista ja tulevaisuudennäkymistä. Tilaisuudessa julkaistiin myös Taloustutkimuksen kanssa yhteistyössä toteutettu laaja-alainen erikoiskauppatutkimus, jota esitteli Senior Insight Manager Katja Sipponen. Seminaarissa kuultiin myös tutkijoiden näkemyksiä erikoiskaupan tulevaisuudesta markkinoinnin professori Heikki Karjaluodon ja kauppatieteiden tohtori Harri Hokkasen tutkijakeskustelussa.

Erikoiskaupan liitto järjesti vuoden 2022 aikana myös useita jäsenyrityksille suunnattuja verkkokoulutuksia. Niissä käsiteltiin muun muassa digikanavien hyödyntämistä, uutta kuluttajansuojalakia ja haastavia asiakaspalvelutilanteita.

Erikoiskaupan liiton tapahtumat ja koulutukset keräsivät osallistujilta erittäin positiivista palautetta.

Nostimme erikoiskaupan yritysten tarpeet esille lainsäädäntötyössä

Yksi Erikoiskaupan liiton vaikuttamisen tavoista on ottaa kantaa työn alla oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Vuoden 2022 aikana liitto antoi yhteensä 17 kirjallista lausuntoa eri ministeriöille sekä eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausunnot liittyivät esimerkiksi erikoiskaupan yrityksiä koskeviin lakiuudistuksiin ja hankkeisiin. Erikoiskaupan lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa tartuntatautilain muuttamiseen, kaavoitus- ja rakentamislain uudistamiseen sekä työllistämistä edistäviin toimiin.

Viime vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriössä viimeisteltiin kaupan toimialan tulevaisuusselonteko. Selonteossa huomioitiin, että erikoiskauppa on merkittävä osa suomalaista kauppaa. Erikoiskaupan liiton lausunnossa korostettiin selonteon hyvien toimenpide-esitysten eteenpäin viemisen merkitystä sekä erikoiskaupan edustajien mukaan ottamista ehdotusten jatkovalmisteluissa.

Erikoiskaupan vaalitavoitteet esille

Syksyllä Erikoiskaupan liitto ja sen seitsemän jäsenyhdistystä julkaisivat yhteisen ohjelmakokonaisuuden kevään 2023 eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Kattavassa erikoiskaupan vaalitavoiteohjelmassa tuodaan kootusti esiin erikoiskaupan eri toimialojen tavoitteet ja ratkaisuehdotukset, joiden avulla suomalainen erikoiskauppa voisi menestyä myös tulevaisuudessa.

Ohjelmassa muistutetaan, että erikoiskaupan yritykset pitävät omalta osaltaan talouden rattaat pyörimässä ja luovat sitä kautta yhteiskuntaan hyvinvointia ja työtä. Voidakseen toimia erikoiskaupan yritykset tarvitsevat reilut pelisäännöt ja sellaisen toimintaympäristön, joka mahdollistaa investoinnit ja kasvun. Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet sisältävät neljä toimenpidekokonaisuutta liittyen verotukseen, tasapuoliseen toimintaympäristöön, tulevaisuuteen ja innovaatioihin sekä toimiviin työmarkkinoihin.

Ohjelmakokonaisuus sisältää lisäksi Erikoiskaupan liiton jäsenistä Kirjakauppaliiton, Lääketeollisuuden, Muoti- ja urheilukaupan, Rakentaminen ja sisustustarvikekauppa RASIn, Sailab MedTech – Finlandin, Terveystuotekauppiaiden liiton sekä Näkeminen ja silmäterveys NÄEn vaalitavoiteohjelmat . Näissä toimialajärjestöjen vaalitavoiteohjelmissa tuodaan esille toimialakohtaisia tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Ohjelmiin voi tutustua täällä.

Työ erikoiskaupan edistämiseksi jatkuu

Alkaneen vuoden aikana ETU ry ja sen jäsenyhdistykset jatkavat työtä erikoiskaupan yritysten toimintaedellytysten puolustamiseksi ja parantamiseksi. Heti tammikuussa Erikoiskaupan liitto järjestää vaalikeskustelun, jossa käsitellään erikoiskaupan ja eduskuntapuolueiden tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Vaalien jälkeen vaikuttamistyö jatkuu: Erikoiskaupan liitto jakaa tietoa poliittisille päättäjille, virkamiehille ja medialle erikoiskaupan yritysten ajankohtaisista haasteista. Niihin etsitään myös ratkaisuja yhdessä erikoiskaupan yritysten sekä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.