Uutinen

Kaupan yritysten tilanne vaihtelee suuresti – erikoiskaupan toimialojen myyntiluvut osoittavat vastakkaisiin suuntiin

Kaupan yritysten tilanne vaihtelee suuresti – erikoiskaupan toimialojen myyntiluvut osoittavat vastakkaisiin suuntiin

Erikoiskaupan liiton tilastosivuilla voi seurata ajankohtaisia talouslukuja erikoiskaupan eri toimialoilta.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

14.2.2023

Share

Erikoiskaupan liiton ylläpitämät tilastosivut osoittavat, että myyntiluvut eri kaupan toimialoilla vaihtelevat suuresti. Osalla kaupan alan yrityksistä myynti kasvaa, kun taas toisilla tilanne on vaikea.


Kaupan alan yritykset ovat joutuneet viime vuosina sopeutumaan aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Koronarajoitukset muuttivat kulutuskysyntää merkittävästi. Viimeaikainen inflaatiokehitys ja kuluttajien huoli omasta taloudesta ovat vähentäneet kulutusta. Taustalla jylläävät vielä suuremmat kaupan trendit, kuten verkkokaupan yleistyminen ja laajemmat kulutustottumusten muutokset.

Erikoiskaupan liiton ylläpitämillä tilastosivuilla pystyy seuraamaan koko erikoiskaupan kehitystä ja samalla saada toimialakohtaista tietoa. Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä ylläpidetyt tilastot kertovat muun muassa liikevaihdon kehityksen, kokonaispalkkasumman kehityksen ja hintojen muutokset pidemmällä aikavälillä.

Tilastosivuilla voi myös vertailla eri erikoiskaupan toimialojen myynnin kehitystä. Tilasto osoittaa selvästi, kuinka eri tahtiin myynti on kehittynyt eri toimialoilla. Eniten myynti on kasvanut urheiluvälinekaupassa, missä euromääräinen myynti on kasvanut lähes 50 prosenttia vertailuvuoteen 2015 verrattuna. Muita toimialoja, joilla myynti on selvästi kasvanut viimeisen seitsemän vuoden aikana ovat rautakauppa ja kodintekniikka.

Heikoiten myynti on kehittynyt kirjakaupassa, kello- ja jalometallikaupassa sekä vaatekaupassa. Kirjakaupassa myynti on laskenut noin kolmanneksen verrattuna vuoteen 2015. Vaikka vaatekaupan myynti on vähentynyt vuodesta 2015 on muotialalla kuitenkin nähtävissä myyntilukujen valossa selvää piristymistä koronarajoitusten hellitettyä.

Erikoiskaupan tilastopalvelua seuraamalla saa ajankohtaista tietoa koko erikoiskaupan kehityksestä ja eri toimialoista. Tilastopalvelu perustuu Tilastokeskuksen tietoihin.