Näkökulma

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon hyvät tavoitteet ja toimenpiteet huomioitava uudessa hallitusohjelmassa

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon hyvät tavoitteet ja toimenpiteet huomioitava uudessa hallitusohjelmassa

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, ettei viime vaalikaudella valmisteltu kaupan alan tulevaisuusselonteko unohdu hallituksen vaihtuessa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

14.4.2023

Share

Viime vaalikaudella valmistunut kaupan toimialan tulevaisuusselonteko sisältää lukuisia hyviä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia toimialan strategiseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että uusi hallitus toteuttaa selonteon hyvät kehittämisehdotukset.


Viime vaalikaudella työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli parlamentaarisessa yhteistyössä kattavan tulevaisuusselonteon kaupan toimialalle. Selonteossa kuvattiin tarkasti kaupan alan ja erikoiskaupan nykytilannetta ja tulevaisuusskenaarioita. Tulevaisuusselonteon laatimisen taustalla oli kaupan toimialan rakennemuutos Suomessa ja globaalisti.

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko annettiin edelliselle eduskunnalle, joka kävi kattavan lähetekeskustelun aiheesta. Lähetekeskustelussa huomioitiin myös erikoiskaupan yritysten tilanne ja eri kaupan toimialojen tarpeet. Vaalikauden päättyessä selonteon käsittely jäi kuitenkin puolitiehen, eikä edellinen eduskunta ehtinyt hyväksyä selontekoa.

Erikoiskaupan liitto pitää erittäin tärkeänä, että uusi eduskunta ja hallitus toteuttaa viime vaalikaudella parlamentaarisesti valmistellun selonteon hyvät kehittämisehdotukset yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Monipuolinen ja elinvoimainen kaupan ala on koko suomalaisen yhteiskunnan etu. Erikoiskaupan liitto muistuttaa, että varsinkin pienempien kaupan alan toimijoiden toimintaedellytykset pitää turvata, jotta suomalaisilla on jatkossakin valinnanvaraa ja mahdollisuus saada asiantuntevaa palvelua erikoisliikkeissä ja kivijalkakaupassa.

Tulevaisuusselonteon kehittämisehdotukset sisältävät muun muassa koulutuksen kehittämisen kohtaamaan kaupan alan tarpeita, TKI-panostusten kasvattamisen, kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden vahvistamisen, digitalisaation ja verkkokaupan tukemisen sekä tasavertaisten pelisääntöjen luomisen kansainväliseen verkkokauppaan. Näiden ja muiden selonteossa mainittujen ehdotusten edistäminen parantaisi erikoiskaupan yritysten toimintaedellytyksiä.

Erikoiskaupan liitto painottaa, että kaupan alan tilanteen huomioiminen uudessa hallitusohjelmassa vahvistaisi toimialan tulevaisuususkoa ja kannustaisi alan yrityksiä kehittämään toimintaansa ja hakemaan kasvua. Tällä olisi positiivinen vaikutus työllisyyteen ja koko kansantalouteen.