18.05.2021

SCIP, SUP ja PFOA – mitä uusille lainsäädäntövelvoitteille kuuluu?

SCIP

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) perustama SCIP-tietokanta otettiin käyttöön viime vuonna lokakuun lopulla. Tietokanta on kiistatta monimutkainen ja ECHA on tarjonnut paljon ohjeistusta tietokannan käyttöön alkaen viraston asiakkaaksi kirjautuisesta. Asiasta on järjestetty koulutusta ja internetistä löytyy videomateriaalia. Kaupan kannalta hyvä asia on se, että oman ilmoitusvelvollisuuden voi hoitaa viittaamalla tietokantaan jo toimitettuun tietoon, kun valmistajan tai maahantuojan kanssa näin on sovittu. Myös ns. kolmas osapuoli voi sopimuspohjaisesti toimittaa vaaditut tiedot yrityksen puolesta. 

Suomessa SCIP:n valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Kansallisen lainsäädännön valmistelu on viivästynyt, mutta sen uskotaan olevan valmis heinäkuussa 2021. Ympäristöministeriö on suositellut ilmoitusten tekemistä, vaikka lainsäädäntö Suomessa ei ole vielä voimassa. Tukes on jo tarjonnut yrityksille neuvontaa SCIP-velvoitteesta ja sen asiantuntijat ovat käyneet kertomassa uudesta lainsäädännöstä toimialajärjestöjen tilaisuuksissa. SCIP oli aiheena myös Erikoiskaupan pulssissa tammikuussa. Tukes järjesti itse Tietojen toimittaminen SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP tietokantaan -webinaarin 14. huhtikuuta. Ennakkoon lähetetyistä ja webinaarin aikana esitetyistä kysymyksistä ja Tukesin vastauksista niihin on nyt julkaistu kooste. Myös webinaarin esitysmateriaali löytyy sieltä.

SUP

Kertakäyttömuoveja koskevan ns. SUP-direktiivin ensimmäiset vaatimukset tulevat sovellettavaksi heinäkuussa, mutta edelleen lainsäädäntötyö ja ohjeistus on pahasti kesken komissiossa. Keskeisistä määritelmistäkään ei ole vielä varmuutta. Samoin kansallinen toimeenpano on vielä kesken. Suomessa Tukes on myös SUP-direktiiviä markkinavalvontaviranomainen. Tukesin SUP-sivustolta löytyy tietoa mm. tuotekielloista ja merkintävaatimuksista.

Kaupan liitto järjestää 27.5. lyhyen webinaarin jäsenille ja jäsenliitoille. Webinaarissa keskitytään heinäkuussa 2021 voimaan astuviin ensimmäisiin vaatimuksiin, myyntikieltoihin ja merkintävaatimuksiin.

PFOA

PFOA:n (perfluorioktaanihappo) ja sen kaltaisten yhdisteiden rajoitus oli tulossa sovellettavaksi REACH-asetuksen mukaan vuosi sitten heinäkuussa, mutta toisin kävi, koska pääpiirteissään samojen aineiden rajoittamista EU:n POP-asetuksella (pysyvät orgaaniset yhdisteet) valmisteltiinkin komissiossa toisaalla ja ilmeisesti melkeinpä toisistaan tietämättä. POP-asetuksen liitteen muutos julkaistiin viime vuoden kesäkuussa ja REACH-rajoitus kumottiin ennen kuin sen soveltaminen tuli pakolliseksi. POP-asetuksen mukaista rajoitusta on siis periaatteessa sovellettu 4.7.2020 alkaen.

Esineiden osalta POP-asetuksen raportointi- ja merkintävaatimukset ovat yksiselitteiset. Sen sijaan viranomaisilla ei vieläkään ole yksimielisyyttä siitä, mitkä esineet katsotaan olleen ”käytössä” POP-rajoituksen soveltamisen alkaessa. Tämä olisi ollut se kaupalle oleellinen tieto, kun piti tehdä ratkaisuja varastossa olevien esineiden myymisen suhteen. Sitä tieto ei siis vieläkään ole, lähes vuosi säädöksen julkaisemisen jälkeen. Uusimmasta tulkintaehdotuksesta kerrottiin PFAS-asiantuntijaverkoston kokouksessa huhtikuussa, mutta en tohdi silläkään vielä lukijoita hämmentää. Perästä siis kuuluu.