12.10.2016

Valtakunnalliseksi keskitetty hankinta tappaisi terveydenhuollon kehittymisen

Sote- ja maakuntalakipaketin yhteydessä viedään eteenpäin hankintoihin kohdistuvaa muutosta. Vaarana on se, että yhteishankintojen palvelukeskus toimisi keskitettynä hankintayksikkönä mahdollisesti myös sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden sekä lääkkeiden osalta.

Maakuntalakiesityksen 126 §:n perusteluissa on kirjaus, että aiemmin kaavaillun tuki- ja ohjauspalvelutoiminnan sijaan yhteishankintojen palvelukeskus toimisi terveydenhuollon valtakunnallisena hankintayksikkönä vähintään puitejärjestelyjen osalta. Tarkemmasta toiminnasta päätettäisiin asetuksella. Hansel-vetoinen työryhmä on asetettu pohtimaan asetuksen tarkempaa sisältöä.

”Sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden sekä lääkkeiden osalta valtakunnallisesti keskitettyyn hankintaan siirtyminen olisi virhe”, toteaa toiminnanjohtaja Laura Simik, Sailab ry.

”Näiden tuotteiden osalta markkinoita leimaa julkisten ostojen suuri osuus ja toimijoiden vähyys. Keskitetty, valtakunnallinen hankinta johtaa tilanteeseen, jossa kilpailussa hävinneet yritykset eivät voi pysyä Suomessa, koska kannattavaa markkinaa ei ole. Tämä supistaa tuotevalikoimaa ja heikentää saatavuutta”, Simik jatkaa.

Terveydenhuollon hankinta- ja logistiikka on Suomessa rakennettu viiden erva-alueen hankintayksiköiden laajuisesti palvellen yliopistollista sairaalaa, alueensa jäsenkuntia ja sairaanhoitopiirejä. Useamman toimijan kilpailuttamiskokonaisuus on varmistanut yritysten kilpailuasetelman säilymisen.

”Tämä kustannustehokas toimintamalli ja kilpailukykyiset tuotteiden hinnat menetetään, jos siirrytään monopolisoituun hankintaan ja sen myötä monopolisoituvaan markkinaan”, huomauttaa vastuualuejohtaja, hankintapäällikkö Juha Putkonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Säästöjä ei synny myöskään henkilöresurssien osalta. Erva-hankintayksiköissä kilpailuttamistehtävissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 80 henkilöä vastaten arviolta 3-4 miljardin euron hankinnoista operatiivinen sopimus- ja tilaustoiminta mukaan lukien.

 ”Käytetyn henkilöresurssin ja volyymin suhde kestää erittäin vertailun valtion keskitetyn hankintatoimen kanssa”, toteaa Putkonen. Uusia hallintohimmeleitä ei hänen mukaansa tarvita.

”Näkemyksemme on täysin yhteinen: keskitettyyn valtakunnalliseen hankintaan ei tule siirtyä, sillä se ei ole kenenkään etu. Samalla se on ristiriidassa hallituksen elinkeino- ja terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa”, summaavat Simik ja Putkonen.

 

Terveysalan hankintoja käsitellään Sailab ry:n järjestämässä Terveydenhuollon valtakunnallisessa hankintaseminaarissa 13.10.2016 kello 9.00-16.00 Finlandia-talolla, Helsinki-salissa. Tilaisuuteen osallistuu yli 200 terveydenhuollon toimijaa julkiselta sektorilta ja yritysmaailmasta. Media on tervetullut tilaisuuteen.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Laura Simik, Sailab ry, 040 741 6299, laura.simik@sailab.fi
vastuualuejohtaja Juha Putkonen, PPSHP, 040 486 0071, juha.putkonen@ppshp.fi