09.02.2024

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys -Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelu nosti esiin tärkeitä huomioita lasten näkökulmasta täydentävien hoitojen käyttäjänä

Lapsiasiavaltuutettu järjesti 10.10.2023 pyöreän pöydän keskustelun lapsen oikeuksien toteutumisesta täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen palveluissa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston edustajien ja valvontaviranomaisten lisäksi keskusteluun osallistuivat sekä lääketieteen että täydentävien hoitojen järjestöt. Keskustelutilaisuutta pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena, sillä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on kirjaus Petteri Orpon hallitusohjelmassa.

”Keskustelu lapsista luontaishoitojen käyttäjinä oli monelta osin hedelmällinen. Lapsiasiavaltuutetun keskustelutilaisuus oli hyvä tilaisuus lisätä osallistujien tietoisuutta asiasta, vaihtaa eri tahojen mielipiteitä ja pohtia ratkaisuja, jotta myös lasten oikeudet toteutuvat kaikilla tasoilla. Vyöhyketerapeuttina toimiessani lapset olivat yksi tärkeä asiakasryhmä. Lapsen hyvinvoinnin paraneminen heijastui usein koko perheeseen. Luontaishoitojen tutkimusta myös lasten näkökulmasta tulisi lisätä, jotta hoitojen tarjoamat mahdollisuudet saataisiin paremmin hyödynnettyä yhteiskunnassa”, toteaa Luontaishoitoalan Foorumi ry:n edustajana lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskusteluun osallistunut vyöhyketerapeutti ja yhdistyksen sihteeri Anu Wikström.

Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelun muistiossa toistuu näihin hoitoihin liittyvän toimialaselvityksen tärkeys relevantin ja oikean tiedon saamiseksi täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista Suomessa. ”Toimialaselvityksessä voitaisiin selvittää myös mitä hoitoja ja kenen toteuttamana lapsille annetaan”, lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelun muistiossa todetaan.

Luontaishoitoalan Foorumi ry ja useat muut täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt ovat esittäneet, että toimialaselvitys toimisi pohjana jatkokeskustelulle, jotta hoitojen sääntelyasiassa kaikilla tahoilla olisi asiasta samat pohjatiedot.

”Olemme esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle jo usean vuoden ajan toimialaselvityksen tekemistä.  Luontaishoitoala on monimuotoinen toimiala, jonka kokonaiskuvasta ei ole koskaan tehty kansallista toimialaselvitystä. Nyt on välttämätöntä edetä asiassa ja käynnistää toimialaselvityksen tekeminen. Muutoin palaamme keskustelussa aina lähtöruutuun. Luontaishoitoalan ammattilaiset ovat edelleen yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta melko huonosti hyödynnetty sektori, vaikka omaehtoisesti näitä hoitoja käyttääkin vuosittain jo yli miljoona suomalaista”, toteaa Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman.

Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelun muistiota käy ilmi, että lapsilla käytettyjä täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ovat muun muassa akupunktuuri, aromaterapia, energiahoito, fytoterapia, hieronta, hengitysharjoitukset, henkiparannus, homeopatia, hypnoosi, isot vitamiini-annokset, jooga, Kalevalainen jäsenkorjaus, kiinalainen lääketiede, luontaistuotteet, manuaaliset hoidot, meditaatio, perinteinen jäsenkorjaus, ravintolisät, ravintoterapia, refleksologia, reiki, shiatsu, taideterapia, vauvahieronta, vyöhyketerapia ja yrttilääkintä.

Lapsiasiavaltuutetun pyöreässä pöydässä oli keskusteltu valvonnasta, kuluttajansuojasta ja lainsäädännöstä.

”On hyvä muistaa, että vaikka näillä hoidoilla ei ole Suomessa erillislainsäädäntöä, niin näihin hoitoihin yhdistetyillä tuotteilla, kuten ravintolisillä, vitamiinivalmisteilla ja kasvirohdosvalmisteilla, on runsaasti omaa sääntelyä ja valvontaa. Täydentävien hoitojen sääntelykeskustelussa on tärkeää huomioida hoitojen rajapinnat eri toimialoihin ja toimialaselvitys olisi hyvä tapa kartoituksen tekemiseen. Pidämme tärkeänä, että mahdollisen sääntelykeskustelun edetessä kaikkia eri toimijatahoja kuullaan riittävästi. Kannatamme lämpimästi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen toimialaselvityksen tekemistä”, kommentoi Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

 

Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelu lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista: https://lapsiasia.fi/-/pyorea-poyta_terveys

Kuvat: käytettäväksi tiedotteen kuvituskuvina. Kuvaaja: Mari Sipilä

Lisätietoja:
Luontaishoitoalan Foorumi ry
Anu Wikström, sihteeri
anu@luontaishoitoala.fi
www.luontaishoitoala.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja
040 761 8290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
0500 430 818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi