10.10.2023

Ostovoima heikentynyt lähes puolella kotitalouksista – joka kolmas suomalainen aikoo vähentää kulutustaan tulevan vuoden aikana

Lokakuussa julkaistun kuluttajatutkimuksen mukaan lähes puolet kotitalouksista kamppailee heikentyneen ostovoiman kanssa. Joka kolmas kuluttaja aikoo vähentää kulutustaan seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Erikoiskaupan liitto ETU ry julkaisi Innolinkin kanssa toteutetun kuluttajatutkimuksen tulokset 10.10. Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä Suhdanteet 2024-seminaarissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa erikoiskaupan eri toimialojen vetovoimaisuutta sekä kuluttajien näkemyksiä vastuullisuudesta, ostamisen tavoista ja ostovoimasta. 

Kuluttajatutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, miten kotitalouden ostovoima on kehittynyt viimeisen vuoden aikana ja miten ostovoiman kehitys vaikuttaa kulutustottumuksiin. Vastaajista 44 prosenttia kertoi ostovoiman heikentyneen. Vain kahdeksalla prosentilla ostovoima oli kasvanut ja 45 prosentilla ostovoima oli pysynyt samalla tasolla viimeisen vuoden aikana. Ostovoiman koettiin laskeneen erityisesti työttömien ja eläkeläisten keskuudessa sekä yksin asuvilla.  

Vastausten perusteella ostovoiman heikentymisen taustalla ovat kohonneet elinkustannukset. Ostovoiman heikentymiseen ovat vaikuttaneet selkeästi eniten ruuan hinta (84 %), energian hinta (54 %) sekä asumiskulut (52 %). 

Heikentynyt ostovoima tulee näkymään kuluttajien käytöksessä. Yli kolmannes vastaajista (35 %) aikoo vähentää kulutustaan seuraavan puolen vuoden aikana. Samalla vain kolme prosenttia aikoo lisätä kulutustaan. Naiset aikoivat vähentää kulutusta miehiä enemmän. Eniten kuluttajat ajattelevat vähentävänsä ulkona syömisestä, vaatteista ja kengistä sekä matkustamisesta ja lomista.  

Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen pitää tilannetta erittäin huolestuttavana ja uskoo heikentyneen ostovoiman näkyvän selvästi erikoiskaupan yritysten myynnissä tulevana talvena. 

”Tutkimus vahvisti sen huolestuttavan tiedon, että kuluttajien ostovoima on alentunut ja seuraavan puolen vuoden aikana yli kolmannes aikoo vähentää edelleen kulutustaan. Ruoan ja energian hinnannousut yhdessä kohonneiden korkojen kanssa vaikuttavat tähän eniten. Kuluttajat eivät vielä näe arjessaan positiivista kehitystä, vaikka inflaatiokehitys on tasaantunut ja verotusta aiotaan keventää.” 

Yllättävä tieto kuluttajatutkimuksessa oli se, että jopa 47 prosenttia vastaajista aikoo vähentää elintarvikkeista ja ruuasta. Viime vuoden vastaavassa kuluttajatutkimuksessa ainoastaan kuusi prosenttia kertoi vähentävänsä elintarvikkeista.  

Vastuullisuus tärkeää kuluttajille 

Kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät vastuullisuuden tärkeänä tekijänä ostopäätöstä tehdessä. Tutkimukseen vastanneista 34 prosenttia kiinnittää ostopäätöksen yhteydessä huomiota vastuullisuuteen usein tai aina. Vastaajista 40 prosenttia kiinnittää huomiota vastuullisuuteen joskus ja vain kahdeksan prosenttia vastasi, ettei ikinä kiinnitä asiaan huomiota. Tutkimuksen perusteella 33 prosenttia kuluttajista on valmiita myös maksamaan korkeampaa hintaa tuotteesta, mikäli se on vastuullisesti tuotettu. 

Kuluttajien halukkuus maksaa lisää vastuullisuudesta on kuitenkin tutkimuksen mukaan rajallinen. Selvin enemmistö (70 %) niistä vastaajista, jotka olisivat valmiita maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista, olisi valmis maksamaan korkeintaan 10 prosenttia korkeampaa hintaa. Yli neljännes (27 %) olisi valmiita maksamaan jopa 30 prosenttia enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista. 

Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen pitää tuloksia ilahduttavina, kun otetaan huomioon suomalaisten taloushuolet ja ostovoiman kehitys. 

”Ostovoiman heikentymisestä huolimatta valtaosa kuluttajista kiinnittää huomiota vastuullisuuteen, ja monet ovat selvästi valmiita myös maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista.” 

Tutkimuksen mukaan vastuullisuuden tärkeimpinä kriteereinä kuluttajat näkevät tuotteen pitkän käyttöiän, kotimaisuuden sekä ympäristöystävälliset materiaalit. Kotimaisuuden merkitys korostuu voimakkaasti yli 55-vuotiailla, kun taas alle 35-vuotiaat pitivät tuotteen valmistuksen hiilijalanjälkeä tärkeänä tekijänä. 

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n kuluttajatutkimus julkaistiin Suhdanteet 2024 -seminaarissa 10.10. Helsingin Messukeskuksessa. Tutkimuksen esitteli Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela. Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelikyselynä 9.8.-18.8.2023 välisenä aikana. Vastauksia kertyi yhteensä 3 009. 

Lisätietoja: 
Jukka Ropponen 
Edunvalvontajohtaja 
0400 161 400 
jukka.ropponen@etu.fi