22.03.2024

Nyt on oikea aika vauhdittaa korjausrakentamista – hallitukselta toivotaan kotitalousvähennyksen nostamista Ruotsin malliin

Erikoiskaupan liitto ETU ry ja Rauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ry esittävät kotitalousvähennyksen korottamista rakennusalan heikon suhdannetilanteen helpottamiseksi. Yhdistysten mielestä kotitalousvähennystä tulisi nostaa määräaikaisesti 5 000 euroon vuodessa. Päätös tulisi tehdä pikaisesti rakennusalan työllisyyden ylläpitämiseksi.

Hallitus päätti lisätalousarviossaan vauhdittaa rakentamista korottamalla korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta. Toimella pyritään helpottamaan rakennusalan työllisyys- ja suhdannetilannetta. Erikoiskaupan liitto ja RASI pitävät hallituksen päätöstä perusteltuna ja tarpeellisena. Uudisrakentamisen vauhdittamisen lisäksi yhdistykset peräänkuuluttavat hallitukselta toimia myös remonttirakentamisen lisäämiseksi.

Ruotsissa päätettiin viime syksynä nostaa remonttien verovähennystä väliaikaisesti 75 000 kruunuun (n. 6 600 euroa) vuodessa aikaisemmasta 50 000 kruunusta. Muutos astuu voimaan heinäkuussa ja koskee kuluvaa vuotta. Suomessa kotitalousvähennys oman asunnon perusparannus- ja kunnostustyöstä on tällä hetkellä enimmillään 2 250 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennyksen nostamisella olisi yhdistysten mukaan selvä elvyttävä vaikutus rakennusalalla ja samalla se vähentäisi tehokkaasti harmaata taloutta. Aikaisempina vuosina remonttirakentaminen on tasannut uudisrakentamisen notkahduksia. Nyt uudisrakentamisen lisäksi kotitalouksien remonttihankkeet ovat olleet jäissä kuluttajien luottamuksen laahatessa alhaisella tasolla.

Kotitalousvähennyksen korottaminen olisi nopeasti vaikuttava toimi. Remonteille on olemassa oleva tarve ja ne voidaan käynnistää nopeasti. Uudisrakentamisen tukemisen vaikutukset näkyvät huomattavasti suuremmalla viiveellä. Asuntojen kysyntä on lisäksi alhaisella tasolla tällä hetkellä, mikä entisestään hidastaa uudishankkeiden käynnistystä.

Rakentamisen kriisi näkyy selvästi rautakaupassa. Suomessa toimivien rautakauppojen myynnistä noin puolet syntyy ammattimyynnistä. Rautakaupan myynti laski viime vuonna 17 prosenttia ja suunta on pysynyt samana kuluvan vuoden alkupuoliskolla.