21.01.2022

Luontaishoitojen päivä 23.1.2022

Luontaishoitojen päivän tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo laajasti suomalaisten käytössä olevista hoidoista, joilla on monta nimeä luontaishoitojen lisäksi kuten täydentävät hoidot, vaihtoehtoiset hoidot, CAM-hoidot (complementary and alternative medice) ja Hyve-hoidot (hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot). Luontaishoitojen päivää vietettiin ensimmäisen kerran viime vuonna 2021.

Luontaishoitojen päivänä sunnuntaina 23.1.2022 julkaistaan Oikeusministeriön ylläpitämässä Otakantaa.fi-palvelussa toteutettu kysely luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä. Kyselyyn tuli 6.802 vastausta.

Oma teemapäivä on tärkeä askel kohti asiallisempaa keskustelukulttuuria luontaishoidoista sekä mahdollisuus syventää tietoutta mm. kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana.

Luontaishoidot ovat vakiintuneet osaksi suomalaisten omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tutkimusten mukaan luontaishoitoja käyttää runsas miljoona suomalaista useista eri syistä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti luontaishoitojen käyttöön ja haluaa mahdollistaa luontaishoidolle hyvät puitteet yhteiskunnassa.

Hyvän koulutuksen omaavat luontaishoitajat ja koulutuksen mahdollistavat kouluttajat ovat avainasemassa luomassa turvallista ja laadukasta luontaishoitokulttuuria Suomeen. Suomen Terveysjärjestön julkaisemassa oppaassa Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa kerrotaan lisää lukuisista eri luontaishoidoista ja niiden asemasta Suomessa ja ulkomailla. Teos on luettavissa Suomen Terveysjärjestön sivuilla: https://www.luontaisnetti.fi/uusi/Ladattavat_tiedostot/HYVE_CAM_2018.pdf

Toivomme, että Suomessa suhtaudutaan asiallisesti luontaishoitoihin, luontaishoitojen käyttäjiin ja itsensä luontaishoidoilla työllistäviin yrittäjiin. Luontaishoidot tulee nähdä voimavarana ja vahvana osana kansalaisten itsehoitoa.

Otakantaa.fi-palvelussa toteutetun kyselyn tulokset luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä julkaistaan järjestöjen Facebook- ja nettisivuilla sunnuntaina 23.1.2022 klo 14.00.

Lisätietoa Luontaishoitojen päivän suunnittelutyöryhmältä:

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Anna Sofia Nevanlinna
040-5842008
toimisto@lkl.fi
www.lkl.fi
Facebook

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman
040-7618290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi
Facebook

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström
044-3558540
stj@stjyry.fi
www.terveysjarjesto.fi
Facebook

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
0500-430818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi
Facebook