10.06.2024 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Luonnontuoteala kaipaa apua suomalaisen Tikkateen EU-nimisuojan ja elintarvikestatuksen saamiseksi

Pro Pakuri Finland ry on työstämässä pakurin elintarvikekäytön historiatietoja ja Tikkateen nimisuojaa Ruokaviraston kanssa. Pakuritoimijat ovat keränneet laajaa historiallista dokumentaatiota pakurin kaupallisesta käytöstä Suomessa ja EU:ssa ennen vuotta 1997, jotta Euroopan komission uuselintarvikeluetteloon saadaan päivitettyä tietoa pakurin käytöstä yrttiteenä. Nyt pakurin käyttö on komission mukaan sallittua EU:ssa ainoastaan ravintolisissä, jauheena tai uutteena. Suomessa ja joissain muissa EU-maissa pakuria voidaan poikkeuksellisesti myydä ja markkinoida teetyyppisenä tuotteena, kuten yrttiteenä.

Jotta pakurista valmistetulle yrttiteelle voitaisiin saada Tikkatee EU-nimisuoja, tulee Euroopan Komission uuselintarvikestatus pakurin osalta saada laajennettua ravintolisäkäytöstä ainakin teekäyttöön.

Pakurikääpä (Inonotus obliquus), eli "pakuri," on tunnettu Suomessa jo vuosisatojen ajan sen terveysvaikutuksista ja käytöstä teejuomana. Tiedossa on, että 1940-luvulla Paasivaara-yhtiöt aloittivat pakurista valmistetun Tikkatee-nimisen tuotteen kaupallisen valmistuksen. Pakuso Oy käytti samaa tuotemerkkiä kymmeniä vuosia myöhemmin.  

Pakuriteen kaupallisesta käyttöhistoriasta ajanjaksolla 1940–1997 kootaan vielä lisää dokumentaatiota ja tietoa.

”Pro Pakuri Finland kaipaa EU-prosessia varten tietoa ja dokumentteja pakurista valmistettujen tuotteiden, kuten Tikkateen, käyttö-, tuotanto- ja myyntitilastoista. Lisäksi kaipaamme mainoksia, lehtiartikkeleita ja muita historiallisia dokumentteja pakurituotteista. Sekä tietoja pakurin käytöstä teejuomana tai kahvinkorvikkeena muulloin kuin pula- tai sota-aikana. Pakuriteetä tai kansanomaisesti Tikkateetä vuosikymmeniä sitten käyttäneet tai näitä tuotteita ostaneet voivat antaa myös käyttäjälausuntoja meille. Näitä tietoja voi toimittaa Pro Pakuri Finlandille kesän aikana, sillä olemme viimeistelemässä aineistoa Ruokavirastolle,” toteaa Pro Pakuri Finland ry:n puheenjohtaja Hannu Piispanen.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto selvitti vuonna 2011 pakurin elintarvikekäytön historian Suomessa ravintolisien osalta ja nyt luonnontuotealan tavoite on saada koottua laajempi selvitys, jotta pakurin teekäyttö vahvistettaisiin EU:ssa ja Tikkateen nimisuojaprosessi pääsisi etenemään.

Pakurin (chaga) markkinat ovat laajentumassa merkittävästi globaalisti. Vuonna 2023 markkinoiden arvo oli noin 28,9 miljardia dollaria, ja niiden odotetaan kasvavan 62,8 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 10,2 % vuotuista kasvuvauhtia (Cognitive Market Research). Suomalaisilla yrityksillä ja luonnontuotealalla on hyvät mahdollisuudet kasvaa vientimarkkinoiden mukana. Lääkinnälliset sienet, kuten pakuri, ovat kovassa nosteessa maailmalla.

”Jos kansalaisilla tai organisaatioilla on tietoa tai dokumentaatiota liittyen pakurin tai Tikkateen käyttöön ja kaupalliseen historiaan, niin tämä tieto on nyt arvokas pakurin tulevaisuuden kannalta. Kaikki tiedot ja todisteet ovat arvokkaita ja auttavat edistämään asiaa, jotta suomalaiselle pakurille saataisiin EU-nimisuoja Tikkateenä”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

”Tämä pakurin elintarvikestatus ja nimisuoja olisivat merkittävä askel suomalaisen pakurin brändimaineen vahvistamiseksi maailmanmarkkinoilla. EU-nimisuoja toisi Tikkateelle ja muille pakurituotteille arvostetun aseman, mikä lisäisi niiden kilpailukykyä ja tunnettuutta kansainvälisesti," toteaa Marjo Särkkä, erikoissuunnittelija Helsingin Yliopistosta.

Kuva: Henri Vanhanen. Kuvalla käyttöoikeus vain tämän lehdistötiedotteen yhteydessä.

Lisätietoja:
Hannu Piispanen
Puheenjohtaja, Pro Pakuri Finland ry
Puh. 040 502 0381
hannu.piispanen@propakuri.fi
www.propakuri.fi

Mika Rönkkö
Toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Puh. 0500 430 818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi

Tietoja Pro Pakuri Finland ry:
Pro Pakuri Finland ry on yhdistys, joka edistää pakurikäävän käyttöä ja hyödyntämistä elintarvikkeena Suomessa. Yhdistys toimii aktiivisesti lisätäkseen tietoisuutta pakurin vaikutuksista, viljelystä ja edistääkseen sen käyttöä turvallisena ja terveellisenä luonnontuotteena.