15.05.2024

Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvoivat selvästi vuonna 2023


Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvoivat 464 miljoonaan euroon vuonna 2023. Tämä tarkoittaa 21 %:n kasvua edellisvuodesta (380 miljoonaa euroa).


Investoinneista 232 miljoonaa euroa kohdistui tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Merkittävä osa tutkimusinvestoinneista menee kliinisiin lääketutkimuksiin. Samalla lääketeollisuus kaksinkertaisti tuotantoinvestoinnit 222 miljoonaan euroon (muutos +98 %).

Suomi tavoittelee kasvavia investointeja TKI-toimintaan, johon maan hallitus osoitti lisää resursseja kevään kehysriihessään. Lääketeollisuus osallistuu kansallisiin investointitalkoisiin ja tästä todisteena ovat vahvat viime vuoden luvut.

”Luvut puhuvat puolestaan. Lääketeollisuus on kasvuala ja suomalaisen innovaatiotoiminnan ydinaluetta. Olemme kehittyvän, varautuvan ja vahvan yhteiskunnan tukijalka. Korkeatasoinen lääkehoito on osa ratkaisua niin terveyden, talouden kuin turvallisuudenkin kannalta”, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen toteaa.

Tulevien vuosien investointitasoon liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä


Kun yritykset investoivat tutkimukseen Suomessa, tukee se koko lääkealan ekosysteemin kehitystä. Samalla syntyy paremmat edellytykset kasvattaa myös lääkeyritysten tuotannollisia investointeja.

Toimialaselvitys tuo esiin, että tulevaisuudessa on mahdollisuuksia kasvattaa alan investointeja entisestään. Lääketeollisuus arvioi investointiensa kasvavan noin 206 miljoonaa euroa parin tulevan vuoden aikana. Edellisenä vuonna vastaava arvio oli 151 miljoonaa euroa.

”Parhaimmillaan lääkeyritykset siis tuovat Suomeen vuotuiset noin 100 miljoonan euron lisäinvestoinnit lähivuosina. Suomella on vahvuuksia ja houkuttelemme investointeja muun muassa korkeatasoisen tutkimusta mahdollistavan infran avulla”, Virolainen muistuttaa.

Lääketeollisuus näkee myös riskejä investointien toteutumiselle. Hallituksen kehysriihessä lääkkeet eivät säilyneet ilman säästöjä. Lisäksi toimialaa huolestuttaa hyvinvointialueiden tilanne, koska niissä pitäisi sekä turvata hoitoon pääsy että kasvattaa tutkimushankkeiden määrää selvästi.

Lisäinvestoinnit turvattava alue-, kansallisen ja EU-tason oikeilla politiikkavalinnoilla


Toimitusjohtaja Virolainen luottaa, että viisailla politiikkapäätöksillä eri tasoilla voidaan tukea investointien myönteistä kehitystä. Hänen mukaansa resepti on selvä.

”Nyt on huolehdittava ennakoitavasta toimintaympäristöstä. Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelmalla on saatava uutta vauhtia investointeihin. Säästöpaineista huolimatta lyhytnäköisiä säästöjä tulee välttää. Lääkkeiden saatavuuteen on keskityttävä, sillä lääkehoidot ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisua, joka tuo kansalaisille terveyshyötyjä ja julkiseen talouteen kestävyyttä. Hyvinvointialueilla on satsattava tutkimukseen ja EU:n toimialaa koskevasta sääntelystä rakennettava innovaatiomyönteinen.”

Lääketeollisuus ry julkaisi toimialan vuotta 2023 koskevan investointikyselyn tulokset. Kysely toteutetaan vuosittain ja sen sisältämät vastaajien olettamat tulevien investointien määrästä ovat vastanneet hyvin toteumia.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Arto Virtanen, +358 44 537 0244

-------