22.09.2015

Kulutus- ja käyttötavaratukkukauppa jatkaa supistumista

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry:n toimialaryhmissä taantuman vaikutus näkyy tunnuslukujen edelleen heikkenemisenä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Niin henkilöstömäärä, liikevaihto kuin palkkasummakin ovat olleet laskussa sitten vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen.

Kaikissa toimialaryhmissä henkilöstömäärä pieneni vuonna 2014 1,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärän väheneminen jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin laskua kertyi 3,2 prosenttia vuoden 2014 tammi-maaliskuuhun nähden.Vuoden toisella neljänneksellä toimialaryhmän liikevaihto supistui 4,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto putosi kaikissa toimialaryhmissä vuonna 2014 1,9 prosenttia. Liikevaihdon heikkeneminen jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin se laski 2,3 prosenttia. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa liikevaihto supistui edelleen 2,5 prosenttia 2014 huhti-kesäkuuhun verrattaessa.

Palkkasumma laski kaikissa toimialaryhmissä vuonna 2014 0,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli myös laskun aikaa palkkasumman hiipuessa 2,9 prosenttia vuodentakaiseen vertailuneljännekseen nähden. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä laskua oli 3,6 prosenttia.

STL ry:n tilastojen tuottajana toimii Tilastokeskus.

Lisätietoja:

Lauri Pyökäri, toimitusjohtaja, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto

050-304 4844, lauri.pyokari@stl.fi