16.10.2017

Kaupan säätely tarvitsee lähestymistapamuutoksen

Kaupan sääntely kaipaa kipeästi kattavaa kokonaisuudistusta ja lähestymistavan muutosta. Euroopassa kaupan sääntely on tähän asti ollut pirstaloitunutta ja epäyhtenäistä. Ilman muutoksia ja kustannusrakenteiden alentamista Suomi pysyy häviäjien joukossa tehdyistä kilpailukykyämme parantavista toimista huolimatta.

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto on jättänyt kantansa EU:n komission julkiseen kuulemiseen vähittäiskaupan sääntelystä monikanavaisessa ympäristössä. Lähestymistavaksi kaupan säätelyyn tulisi ottaa yhtenäinen eurooppalainen kanavaneutraali yleislainsäädäntö. Se perustuisi laajaan sopimusvapauteen ja vakiintuneisiin sopimus-, kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisiin periaatteisiin ja tulkintoihin.

– Monikanavaisessa ympäristössä sääntelyn tulee suhtautua kaikkiin kaupankäyntimuotoihin, jakelumalleihin ja kanavaratkaisuihin sekä alustoihin tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti, toteaa liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri.

Eri kanavilta edellytetään saumatonta yhteensopivuutta ja toimivuutta sekä mahdollisuutta käyttää kanavakokonaisuutta tai sen osia kaikilla mahdollisilla tavoilla yhdessä, erikseen, rinnakkain tai vaiheittain. Lainsäädännön tulee vastata tähän haasteeseen.

Tasapuolisen ja yhdenmukaisen toimintaympäristön vaatimus koskisi sekä sisämarkkinoita että sisämarkkinoilla eri kansallisvaltioiden ja maantieteellisten erityisalueiden suhdetta. Toimivat sisämarkkinat edellyttävät kansallisten kaupankäyntiin sisämarkkinoilla vaikuttavien ja kustannuksia aiheuttavien säännösten, kuten verojen, yhdenmukaistamista. Lisäksi vähäarvoistenkin tavaroiden tullivapaus kolmansista valtioista sisämarkkinoille tulisi poistaa.

– Sääntelykokonaisuutta pirstaloivat kanavavakohtaisten ongelmien ratkaisuyritykset ja pyrkimykset joidenkin erityisten poliittisten tavoitteiden edistämiseen. Tällaiset ratkaisut ovat todennäköisesti ainakin osittain nopeasti vanhenevia kaupankäynnin murroksen edetessä, sanoo Pyökäri.

Myynninedistämisellä ja alennuksilla on rajat ylittävässä kaupassa aikaisempaa suurempi merkitys. Kansalliset normistot ja valtioittain eroavat säännösten tulkinnat ja markkinoinnin valvonta vaikuttavat sekä sisämarkkinakauppaan että kolmansista valtioista EU-alueelle suuntautuvaan kauppaan. Ankaramman sääntelyn ja valvonnan piirissä toimivat maat, kuten Suomi, kärsivät epäoikeudenmukaista kilpailuhaittaa. Sääntelyn harmonisointi johtaisi tasapuolisempaan ja yhdenmukaisempaan lopputulokseen sisämarkkinoilla.

Euroopan unionin tulee varmistaa kuluttajaoikeuden säännösten tasapuolinen soveltaminen paitsi EU:n sisällä, myös kolmansista valtioista toimivien verkko-, monikanava- ym. kauppojen osalta.

Lue koko kannanotto: Kaupan sääntely tarvitsee lähestymistapamuutoksen

 

Lisätietoja: Lauri Pyökäri, toimitusjohtaja, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, lauri.pyokari@stl.fi, +358 50 304 4844.