27.01.2016

Geoblokkaus: Myyntipakko olisi kestämätön ratkaisu

Euroopan komission tavoite on edistää EU:n laajuisen digitaalisen sisämarkkina-alueen luomista. Tämän vuoksi komissio on esittänyt verkkokaupan kautta tapahtuvan myynnin perusteettomien maantieteellisten rajoitteiden käytön kieltämistä.​​ Mahdollinen myyntipakko olisi oikeudellisesti ja taloudellisesti kestämätön ratkaisu.

Euroopan komission julkinen kuuleminen rajoitteista päättyi 28. joulukuuta 2015. Tämän jälkeen Euroopan​ parlamentin otti voimakkaasti kantaa kieltämisen puolesta täysistunnossaan 19. tammikuuta 2016. Nyt komission esitys etenee lainsäädäntöhankkeena.​

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry pitää tärkeänä perusteettomiin maarajoituksiin puuttumista lainsäädäntötoimenpitein siltä osin kuin syrjinnän ratkaiseminen ei ole mahdollista nykyisen kilpailu- ja kuluttajaoikeuden keinoin tai palveludirektiivin tulkintaa selkeyttämällä.

"Käytännössä digitaalisen sisämarkkina-alueen luomista edistäisi parhaiten rajat ylittävän verkkokaupan havaittuihin ongelmiin puuttuminen", sanoo Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri.

Kaksi keskeistä ongelmaa ovat rajat ylittävän verkkokaupan liian suuret kustannukset ja vaihteleva lainsäädäntö. Käytännössä rajoitteita aiheuttavat esimerkiksi kohdemaan kilpailutilanne, jakelu- ja liiketoimintamallit, palvelu-, kuljetus-, henkilöstö- ym. kustannukset, maksujärjestelmät ja kieli- ja tekniset vaatimukset sekä muut tuotemääräykset.

​​Suomen Tukkukauppiaiden Liiton mielestä yritysten tulee voida määrittää laajan sopimusvapauden puitteissa liiketoimintansa sisältö, alueellinen kattavuus ja asiakaskohderyhmä, käytössä olevat resurssit ja palvelumahdollisuudet huomioiden.

​Valtioneuvoston teettämässä Maarajoitusten taloudelliset vaikutukset suomalaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa –selvityksessä on viitteitä siitä, että yleinen, rajoittamaton geoblokkauskielto lisäisi erityisesti suomalaisten kaupan alan yritysten kustannuksia, laskisi liikevaihtoa ja kustannuspaineet nostaisivat kotimaisten verkkokauppojen hintoja.

"Markkinoiden toimivuus tehostuisi ennen kaikkea tavarakauppaa koskevia verojärjestelmiä ja -kantoja ja muita kauppaan liittyviä kustannusrakenteita yhtenäistämällä", näkee Pyökäri.

​Suomen Tukkukauppiaiden liiton mielestä tavoitteena tulisi olla tavaroiden sisämarkkinoita koskevan sääntelyn täysharmonisaatio. Tuolloin verkkokauppa ja muu kauppa ovat saman yleisen, yhtenäisen sääntelyn piirissä ja eri kaupankäyntimuotoihin liittyvät samat oikeudet ja velvollisuudet.

”Valinnan kaupankäyntimuotojen välillä tulisi tapahtua markkinoilla. Verkkokaupan erillistarkastelu on perusteetonta", sanoo Pyökäri.

Lue lisää: http://tinyurl.com/zdoeoox

 

Lisätietoja:

Lauri Pyökäri, toimitusjohtaja, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, 050-304 4844, lauri.pyokari@stl.fi