14.01.2022

Erikoiskaupan tilanne huomioitava pandemiatoimissa

Pandemian pitkittyminen ja mahdolliset lisärajoitukset aiheuttaisivat kaupan alan toimijoille lisää haasteita jo ennestään vaikeaan tilanteeseen.

Erikoiskaupan liitto Etu ry pitää tärkeänä, että mahdollisissa pandemian takia tehtävissä lisärajoitustoimissa huomioitaisiin erikoiskaupan tilanne ja aikaisemmin tehdyt toimet. Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen korostaa erikoiskaupan tilanteen huomioimista päätöksenteossa.

”Pandemian jatkuessa ei saa ottaa käyttöön toimia, jotka aiheuttaisivat nykyistä enemmän negatiivisia taloudellisia vaikutuksia erikoiskaupan toimialoille. Kaikkien käyttöön otettavien rajoitustoimien pitää olla oikeasuhtaisia, tarkoituksenmukaisia ja vähimmän haitan periaatteen mukaisia”, Pöllänen toteaa.

Erikoiskaupan liitto on antanut jäsenilleen vahvan maskisuosituksen ja korostanut vastuullisen asioinnin merkitystä. Noudattamalla viranomaisten ja kaupan alan ohjeistuksia suomalaiset voivat jatkossakin käyttää kauppojen palveluita turvallisin mielin. 

Mikäli päätetään ottaa käyttöön erikoiskauppaa koskevia lisärajoituksia ja määräyksiä pitää näistä aiheutuneet kulut korvata kaupan alan yrityksille.

”Suomalainen erikoiskauppa on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja. Mikäli pandemiatilanne heikkenee niin pahaksi, että tarvitaan rajumpia rajoitustoimia, pitää lisäkustannukset ja tulonmenetykset korvata yrityksille. Yritysvaikutukset ja oikeudenmukaiset korvauskäytännöt pitää olla selvillä ennen kuin uusia rajoituksia otetaan käyttöön. Yritysten pitää myös pystyä ennakoimaan ja varautumaan mahdollisiin muutoksiin”, painottaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto muistuttaa, että erikoiskaupan toimijat ovat pandemian alusta alkaen ja yhteistyössä viranomaisten kanssa tehneet lukuisia toimenpiteitä turvallisen asioinnin varmistamiseksi, eikä kaupoista ole lähtenyt laajoja tartuntaketjuja. Erikoiskaupassa asiointi on pääosin lyhytkestoista, eikä asiakastiloissa oleskella pitkiä aikoja. Myös THL on määrittänyt erikoiskaupoissa asioimisen alimman riskitason tilanteeksi omassa riskipotentiaalitaulukossaan.  

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, p. 050 300 1660