01.09.2023

Erikoiskaupan liiton lausunto uusiutuvien polttoaineiden käytöstä

Asia:  VN/20525/2023

Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Erikoiskaupan liitto Etu ry haluaa lausua jakeluvelvoitteen alentamista koskevassa asiassa seuraavaa:

On tärkeää, että nyt ehdotetuilla muutoksilla pyritään hillitsemään liikennepolttoaineiden hintojen nousua. Kannatamme ehdotusta, jonka mukaan vuoden 2024 jakeluvelvoitetta alennettaisiin 13,5 prosenttiin. Lisäksi vuoden 2024 lisävelvoitetta alennettaisiin 2 prosenttiyksikköön ja vuoden 2025 lisävelvoitetta alennettaisiin 3 prosenttiyksikköön.

Kuljetuskustannukset ovat tärkeä osa erikoiskaupan yritysten kulurakenteesta ja kilpailukyvystä. Tuotteet erikoiskauppaan pitää aina kuljettaa. Omaa valmistusta ei käytännössä ole. Kohoavat kuljetuskustannukset vaikuttavat tuotteiden myyntikatteeseen ja kuljetuskustannusten nousua on vaikea siirtää kuluttajahintoihin. Kohoavat kustannukset heikentävät erikoiskaupan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Pitkien välimatkojen Suomessa kuljetuskustannukset maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille voivat kohota tuotteen hintaan nähden merkittäviksi.

Kaikki toimenpiteet, joilla erikoiskaupan toiminnan jatkuvuutta voidaan tukea, ovat tärkeitä.

Tilastokeskuksen mukaan kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden 2021 alusta voimakkaasti. Esimerkiksi kesäkuussa 2022 raskaiden kuorma-autojen kustannukset nousivat vuoden takaisesta 12,8 %. Vasta vuoden 2023 puolella kustannusten nousu on ollut maltillisempaa. Aikaisempi kohonnut kustannustaso on kuitenkin jäänyt vaikuttamaan pysyvästi kustannuksiin. On ensiarvoista, että kustannusten nousu saadaan pysäytettyä.

Kuluttajien ostovoimaa on pyrittävä tukemaan mahdollisimman vahvasti. Suomen taloudelle kotimaisella kulutuskysynnällä on suuri merkitys. Liikkuminen on Suomessa välttämättömyys. Muiden vaihtoehtojen ollessa rajallisia suuressa osassa Suomea, autolla liikkuminen on ainoa vaihtoehto. Polttoaineiden hinnalla on selkeä vaikutus jo muutenkin alentuneeseen kuluttajien ostovoimaan. Näin ollen esitys jakeluvelvoitteen alentamisesta on kannatettava.