Uutinen

Tampereella Suomen elinvoimaisin keskusta – EKK julkaisi kaupunkikeskustojen elinvoimatiedot

Tampereella Suomen elinvoimaisin keskusta – EKK julkaisi kaupunkikeskustojen elinvoimatiedot

Elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms esitteli tuoreet kaupunkikeskustojen elinvoimatiedot Helsingin kaupungintalolla.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Markus Kalmi
Share

24.5.2024

Share

Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry julkaisi kaupunkikeskustojen elinvoimatiedot. Tampere nappasi jälleen ykkössijan ennen Helsinkiä.


Kaupunkikeskustojen elinvoimalaskennan tulokset julkaistiin toukokuussa Helsingin kaupungintalolla. Elinvoimaisin kaupunki oli jälleen Tampere, joka nappasi ykkössijan toista vuotta peräkkäin. Helsinki oli elinvoimamittauksessa toisena ja Turku kolmantena. Vantaan Tikkurila oli kärkikolmikon jälkeen neljänneksi elinvoimaisin kaupunkikeskusta ja hienosta vanhasta kaupungista tunnettu Porvoo oli viidennellä sijalla. Viimeisen kolmen vuoden aikana keskustojensa elinvoimaa ovat nostaneet elinvoimamittauksessa Porvoon lisäksi Hyvinkää, Tornio-Haaparanta, Loimaa sekä Maarianhamina.

Elinvoimatietojen laskennassa mitattiin 34 kaupungin keskusta-alueiden elinvoimaisuutta selvittämällä keskustojen kauppojen ja ravintoloiden kokonaismäärä ja vähentämällä siitä vapaana olevat liiketilat. Luvut suhteutetaan laskennassa kaupunkien asukasmäärään. Elinvoimatietojen keräämisestä vastasi elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms ja laskenta toteutettiin yhteistyössä Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry:n kanssa.

Lisääntynyt etätyö näkyy erityisesti Helsingin keskustan elinvoimaisuudessa. EKK:n tiedotteen mukaan etätyö on vähentänyt työpisteellä työskentelyä kolmanneksella. Tämä näkyy vahvasti Helsingin keskustassa, missä on maan suurin työpaikkakeskittymä. EKK:n mukaan pääkaupungin keskusta-alueen vapaiden liiketilojen määrä on kaksinkertaistunut kahdeksassa vuodessa.

Elinvoimalaskentaa on tehty vuodesta 2010 alkaen ja siinä on nyt mukana Suomen suurimmat kaupungit. Laskennan mukaisesti suurten kaupunkien keskustoissa kauppojen osuus on 28,1 prosenttia ja ravintoloiden 14,7 prosenttia. Vapaita liiketiloja on tällä hetkellä 10,7 prosenttia kaikista liiketiloista.

EKK:n mukaan keskustojen elinvoimaisuus on keskimääräisesti heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäisen mukaan edelleen jatkuva kaupungistuminen ei näy suoraan keskustojen elinvoimassa.

“Vielä 50 vuotta sitten kaikki liikkuminen ja liikenne olivat keskustahakuista. Kaupat, ravintolat ja palvelut sijaitsivat keskustassa, kuten Alkot. Kaupungit tekevät omia kehittämisratkaisujaan. Ne vaikuttavat vuosikymmeniä. Kaupungin rooli aktiivisena kehittämisinnostajana korostuu lähivuosina”, Lemminkäinen toteaa keskustojen elinvoimasta.

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen pitää tärkeänä, että kaupungeissa ryhdytään toimiin keskustojen elinvoiman vahvistamiseksi ja saavuttavuuden parantamiseksi.

“Tarvitaan monipuolisia toimia, jotta keskustat ovat jatkossakin houkuttelevia paikkoja. Kaupan alan yritykset menestyvät siellä missä on ihmisiä. Kivijalkakaupan kannalta oleellista on se, että keskustoissa panostetaan viihtyvyyteen, saavutettavuuteen ja monipuoliseen palvelu- ja kulttuuritarjontaan. Keskustoihin kaivataan myös lisää asukkaita ja tapahtumia”, Pöllänen kiteyttää.

Elävät Kaupunkikeskustat ry on keskustakehittäjien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kaupunkikeskustojen kehittymistä ja synnyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. EKK:n toiminnassa on mukana noin 80 jäsentä eri kaupungeista, kaupunkikeskustayhdistyksistä ja keskusjärjestöistä. Erikoiskaupan liiton Ulla Pöllänen toimii Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Lisää tietoa: Keskustojen elinvoimatiedot 2024 (EKK ry)