Kannanotto

Erikoiskaupan liitto: Arvonlisäveron korotus heikentää suomalaisten ostovoimaa ja erikoiskaupan yritysten kannattavuutta

Erikoiskaupan liitto: Arvonlisäveron korotus heikentää suomalaisten ostovoimaa ja erikoiskaupan yritysten kannattavuutta

Hallitus kokoontui kehysriiheensä valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa huhtikuussa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

17.4.2024

Share

Hallitus päätti huhtikuun kehysriihessään korottaa yleistä arvonlisäverokantaa 25,5 prosenttiin jo aiemmin päätettyjen veronkiristysten lisäksi. Päätös heikentää suomalaisten ostovoimaa ja erikoiskaupan yritysten kannattavuutta.


Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen päätöstä kiristää arvonlisäverotusta kohtuuttoman suurena ja väärin ajoitettuna. Veronkiristys heikentää suomalaisten ostovoimaa ja samalla se heikentää kaupan alan yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Kuluttajien heikko luottamus talouteen ja ostovoiman negatiivinen kehitys ovat viime vuosien aikana vähentäneet tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Veronkiristyksen osuvat erittäin huonoon saumaan erikoiskaupan yritysten näkökulmasta. Viime vuonna lähes kaikilla erikoiskaupan toimialoilla nähtiin laskua niin myyntimäärissä kuin liikevaihdossa. Esimerkiksi kirjakauppa on jo useamman vuoden ollut laskusuunnassa. Rakennusalan kriisi ja asuntokaupan hyytyminen on taas iskenyt pahasti rautakaupan myyntiin. Kuluttajien heikko luottamus talouteen näkyy myös kodinkonekaupassa. Arvonlisäveron nostoa on tässä taloustilanteessa ja kovassa kilpailutilanteessa vaikeaa siirtää hintoihin. Tämä johtaa siihen, että kaupan alan yritysten kannattavuus heikkenee entisestään.

Yleisen arvonlisäverokannan nosto 25,5 prosenttiin nostaa Suomen EU-maiden arvonlisäverotuksen kärkikastiin ohi muun muassa Ruotsin ja Tanskan. EU-maista ainoastaan Unkarissa on jatkossa kireämpi yleinen arvonlisäverokanta. Maan kokonaisveroaste ja tuloverotus ovat kuitenkin Suomea alhaisempia.

Yleisen arvonlisäverokannan korotuksen lisäksi hallitus on jo aiemmin päättänyt kiristää kulutusveroja. Hallitusohjelman mukaisesti muun muassa kirjat ja lääkkeet ollaan siirtämässä alemmasta 10 prosentin verokannasta 14 prosentin verokantaan.

Erikoiskaupan liitto muistuttaa, että arvonlisäveron korotus aiheuttaa kaupan alan yrityksille merkittävää lisätyötä järjestelmämuutosten ja hinnoittelun päivityksistä. Yritysten pitää pystyä varautumaan muutokseen hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa. Veromuutos on syytä ajoittaa myös loma-aikojen ulkopuolelle.

Kehysriihessä tehtiin myös myönteisiä päätöksiä

Veronkiristysten lisäksi hallitus teki kehysriihessä myös myönteisiä päätöksiä. Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistys Lääketeollisuus ry pitää hallituksen TKI-kasvupakettia tärkeänä ja oikeana päätöksenä. Suomessa toimivia lääketeollisuuden yrityksiä edustava yhdistys näkee, että tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen on kestävän talouskasvun lähde. Lääketeollisuus kritisoi sen sijaan hallituksen päätöstä hakea 30 miljoonan euron säästöjä lääkkeiden viitehintajärjestelmän muutoksilla. Yhdistys toivoo, että alan yritykset otetaan mukaan muutosten valmisteluun.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry kiittää hallitusta sen päätöksestä poistaa ammattihenkilöasetuksen 16 pykälä. Hallituksen päätöksen mukaisella asetusmuutoksella optometristit voivat jatkossa osallistua nykyistä paremmin silmäleikkauksissa käyneiden silmälasien määrityksiin, silmätutkimuksiin ja silmäsairaudesta kärsivien hoitoon. Tämä vapauttaa silmälääkärit hoitamaan niitä, jotka todella tarvitsevat erikoislääkäritasoista osaamista. Hallituksen päätöksen myötä silmäterveydenhuollossa voidaan vapauttaa resursseja, purkaa hoitojonoja ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.