Näkökulma

Ennakoimalla menestykseen – erikoiskaupan uusi aikakausi

Ennakoimalla menestykseen – erikoiskaupan uusi aikakausi

Teksti Taija Lintumäki, kuva: William Barton
Share

27.12.2023

Share

Kaupan alalla kuluttajakäyttäytyminen, teknologiset innovaatiot ja globaalit trendit vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaan. Markkinoilla ei enää yksin riitä, että taitaa historian ja tilastot – suunta voikin osoittautua aivan erilaiseksi. Erikoiskaupan liitto on aloittanut tulevaisuuden ennakointityön, joka kokoaa erikoiskaupan näkymät yhteen ja tulee tarjoamaan hyödyt myös alan yrityksille.


Tulevaisuuden ennakointi nostaa päätään ja on nousemassa merkittäväksi työkaluksi kaupan alan yrityksille, jotka pyrkivät sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Ennakoinnin avulla tähdätään ymmärtämään tulevia muutoksia ja valmistautumaan niihin. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään riskien hallinnasta, vaan myös mahdollisuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Työ mahdollistaa yrityksille laajemman näkemyksen markkinoiden potentiaalisista suunnista ja auttaa niitä suunnittelemaan pitkän aikavälin strategioita.

Käytännössä tulevaisuuden ennakointi voi perustyössä pitää sisällään esimerkiksi trendien ja heikkojen signaalien tunnistamista sekä datan keräämistä ja hallinnointia. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää vaikkapa strategiatyössä, skenaariotyöskentelyssä tai erityyppisissä riskianalyyseissa. Erikoiskaupan laajalla toimintakentällä jo pelkkä perustyö tarkoittaa valtavaa datamäärän käsittelyä ja analysointia. Digitalisaation juurruttua osaksi arkea ja tekoälyn rynnistäessä sen rinnalle, on luontevaa ottaa käyttöön tehokkaat keinot datan pyörittämiseen ja jäsentelyyn.

Erikoiskaupan liitossa merkkejä suuntaviivoista lähdetään hakemaan tulevaisuuden ennakoinnin työkalulla nimeltä FIBRES. Työkalu on suunniteltu auttamaan organisaatioita seuraamaan, analysoimaan ja hyödyntämään trendejä, signaaleja ja dataa ennakointityössä. Erikoiskaupan liitolla työkalu vastaa tarpeeseen, jossa sekä toimialat että ETU tekevät yhdessä toimintaympäristön havainnointityötä luoden mahdollisuuden ymmärtää markkinoiden suuntia, kuluttajien odotuksia ja teknologisia innovaatioita – kaikkea, mikä on yrityksille keskeistä pitkäjänteisen menestyksen saavuttamisessa. Työkalu tarjoaa samat mahdollisuudet myös toimialakohtaisesti.

Kokonaisuudessaan tulevaisuuden ennakointityön voidaan nähdä kasvavan. Aikainen lintu madon nappaa muotoutuu teeman ympärille muotoon aikainen muutoksennäkijä kilpailuedun nappaa – ja mikäpä yritys ei tätä haluaisi. Ja tämä muutos on mahdollisuus: innovatiivisten työkalujen ja strategisen ajattelun yhdistelmä luo pohjan, jonka avulla yritykset voivat paitsi selviytyä myös kukoistaa tulevaisuuden haasteiden keskellä.