21.12.2022

Yrityksiä ei saa unohtaa energiakriisin hoidossa – korkea sähkön hinta vaikuttaa myös erikoiskauppaan

Hallitus kertoi tällä viikolla valmistelevansa esitystä kotitalouksien tukemisesta sähkölaskujen kertakorvauksella. Energiakriisin seurauksista kärsivät myös yritykset, joiden kulut ovat nousseet. Yrityksiä ei saa unohtaa tuen valmistelussa.

Hallitus kaavailee aiempien tukitoimien lisäksi kotitalouksien tukemista uudella kertakorvauksella. Kertakorvaus on tarkoitus maksaa takautuvasti loppuvuoden sähkön hinnoista myöhemmin talvella. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa yritysten huomioimista sähkötukimallin valmistelussa.

Suomen Yrittäjät ottivat energiatukiasiaan kantaa tiedotteessaan 20.12. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen muistutti tiedotteessa, että moni yritys tarvitsee nopeasti apua selvitäkseen energialaskuista. Yritysten vaikeudet tulevat näkymään nopeasti lomautuksina ja irtisanomisina.

Erikoiskaupan liitto jakaa Suomen Yrittäjien huolen. Viime vuosien suotuisa työllisyystilanne tulee kääntymään nopeasti huonompaan suuntaan, mikäli vaikeuksissa olevia yrityksiä ei tueta tässä vaikeassa tilanteessa. Erikoiskaupan liitto esittää, että sähkölaskujen kertakorvaus ulotetaan koskemaan myös yrityksiä. Maksuaikoja pitää samalla pidentää, jotta yritykset pystyvät suoriutumaan velvoitteistaan.

Monet erikoiskaupan yritykset toimivat vuokratiloissa. Vuokrasopimukset määrittelevät muun muassa pakolliset aukioloajat, jolloin yrityksellä ei ole mahdollisuutta etsiä joustoja aukioloaikoja säätämällä. Korkeat energianhinnat näkyvät myös monella yrityksellä korkeampina hoitovastikkeina.

Erikoiskaupan liitto toteutti lokakuun alussa kyselyn jäsenyrityksilleen energiakriisin vaikutuksista. Kyselytulosten mukaan energian hinnan nousu vaikuttaa negatiivisella tavalla valtaosaan erikoiskaupan yrityksiä. Jopa 10 prosenttia vastaajista kertoi tilanteen vaarantavat toiminnan jatkuvuuden. Joka neljäs kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi liikevaihtonsa laskeneen selvästi ja 45 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihdon laskeneen jonkin verran kuluneen syksyn aikana.