08.01.2021

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry:n jäsenpohja laajenee – tavoitteena erikoiskaupan johtava asiantuntijuus

Etu on hyväksynyt uusiksi jäsenikseen Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n, Kirjakauppaliitto ry:n, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n ja Fashion Finland ry:n. Uudet jäsenet tulevat mukaan toimintaan vuoden 2021 alusta. 

Neljän uuden jäsenen myötä Etu on entistä vahvemmin edistämässä perustehtäväänsä eli erikoiskaupan yleisiä toimintaedellytyksiä ja suomalaisen kaupan kilpailukykyä yhdessä toimialojen kanssa. 

– Haemme piiriimme erikoistavarakaupan yhdistyksiä, jotta toiminta kattaa koko suomalaisen erikoiskaupan kirjon. Tavoitteenamme on nostaa niin Edun kuin toimialojen tunnettuutta ja profiilia tekemällä systemaattista vaikuttamistyötä yhdessä toimialayhdistysten kanssa, kertoo Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan keskeisten järjestöjen ryhmittyminen Edun ympärille tiivistää uudelleen erikoiskaupan vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa. 

– Yhteistä erikoiskaupan järjestöä tarvitaan edelleen. Uskon, että tästä yhteistyöstä hyötyy koko kaupan kenttä. Elinvoimainen, omat näkökulmansa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon mukaan tuova erikoiskauppa vahvistaa koko kaupan alan liittoyhteisöä ja auttaa osaltaan säilyttämään kotimaiset kauppapaikat jatkossakin kuluttajille kiinnostavina, sanoo Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

– Erikoiskaupan toimialajärjestöjen jäsenyys Edussa vahvistaa ja laajentaa osaltaan erikoiskauppojen, kuten myös terveyskauppojen verkostoitumista keskeisiin elinkeinoelämän järjestöihin. Erikoiskaupan järjestöt haluavat kehittyä ja vaikuttaa, jotta muun muassa keskustojen ja palvelevien kivijalkakauppojen vetovoimaisuus säilyy hyvänä, täydentää Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Keskeisten erikoiskauppojen järjestöjen liittyminen Etuun lisää verkostoitumista monella tasolla.

– Erikoiskauppa elää vahvaa murroksen aikaa. Globaali kilpailu on asettanut myös erikoiskaupan uuteen tilanteeseen ja synnyttänyt uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Muotikaupan murros ja mahdollisuudet vaativat entistä monipuolisempaa erikoisosaamista jäsenistömme edunvalvonnan varmistamiseksi - Suomessa ja EU:n tasolla, sanoo Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja Andreas Ögård.

– Näemme, että erikoiskaupan yhteiset haasteet vaativat entistä vahvempaa yhteistyötä ja vaikuttamista. Odotamme alkavaa yhteistyötä tyytyväisin mielin, summaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Uusien jäsenien myötä marraskuussa sata vuotta täyttänyt Etu ry saa hyvän sysäyksen tuleviin vuosiin.  

– Uskon, että seuraavaa historiikkia kirjoitettaessa voimme vahvistaa, että juuri tällaisella yhteistyöllä Me luomme historiaa, iloitsee Pöllänen.

 

Lisätietoja: 

Ulla Pöllänen, ETU ry, 050 300 1660, ulla.pollanen@etu.fi

Panu Tast, NÄE ry, 029 3000 901, panu.tast@naery.fi

Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi

Laura Karlsson, Kirjakauppaliitto, 050 571 5511, laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi