06.09.2021 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Terveystuotekaupoille opinnäytetyönä odotettu korona-exit suunnitelma

Terveystuotekaupan korona-exit suunnitelma kokoaa yhteen toimenpide-ehdotukset ja suositukset alan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Laaja-alaiset suositukset huomioivat alan tarpeet niin tartuntariskin minimoimisen kuin kuluttajakäyttäytymisen muutoksen kautta. Opinnäytetyön on tehnyt Sari Lampinen Tampereen Ammattikorkeakoulusta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toimeksiantona.

Terveystuotekaupassa on panostettava turvallisen asioinnin lisäksi valikoimaan, asiantuntevaan palveluun sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksien vaatimuksiin. Esimerkiksi digitalisaation mahdollistamat keinot auttavat koko alaa uudistumaan verkkokauppamarkkinoilla.

– On tärkeää lähteä mukaan verkkokauppamarkkinoille ja pitää kivijalkaliike omana erilaisena yksikkönään. Tällaisella yhdistelmällä, hybriditoiminnalla voidaan saada tuloja kahdesta eri palvelukanavasta. Verkkokaupan kilpailueduksi voisi nostaa laadukkaan ja ammattitaitoisen asiakaspalvelun: samanlaisen neuvontapalvelun kuin kivijalkaliikkeestä saa, kiteyttää Lampinen.

Korona-exit suunnitelma laajaan tarpeeseen

– Terveyskaupan korona-exit on ollut alan toimijoiden keskusteluissa teemana viime vuodesta saakka ja juuri valmistunut opinnäytetyö summaa erinomaisesti korona-ajan kokemukset ja antaa näkymää tulevaisuuteen. Tulemme terveyskaupassa ja laajemmin terveystuotealalla hyödyntämään terveyskaupan korona-exit -opinnäytetyön johtopäätöksiä. Näkisin, että työstä voisi olla hyötyä myös muille toimialoille ja varsinkin erikoiskaupalle, tiivistää Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Aiheena terveyskaupan korona-exit on haastava moniulotteisuutensa vuoksi. Lampista rohkaisi oma tausta terveyskaupan ja toimialan parissa.

– Sain ammennettua opinnäytetyöhön paljon terveystuotealan osaamistani ja pääsin seuraamaan hyvin läheltä koronapandemian vaikutuksia toimialaan, yrittäjiin, työntekijöihin ja kuluttajiin. Opinnäytetyön tekemistä helpotti se, että sain runsaasti tietoa terveystuotealan ammattilaisilta. Pääsin näin lähelle heidän arkea sekä aitoja kokemuksia korona-ajan vaikutuksista ja ilmiöistä, toteaa Lampinen.

Terveystuotekauppa on osa erikoistavarakauppaa ja korona-exit puhututtaa laajemmassakin yhteydessä. Kokonaisuudessaan erikoistavarakaupan korona-exit vaatii toimialakohtaisten toimenpiteiden lisäksi toimia myös alan ulkopuolelta.

– Koko ala tarvitsee selkeitä ja nopeita valtiovallan ohjeita siitä, miten ja missä aikataulussa koronarajoituksista tullaan luopumaan, painottaa Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Lisätietoa:

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry, toiminnanjohtaja Mika Rönkkö, puh. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi