03.12.2019 Sailab - MedTech Finland ry

Terveysteknologian uusien ratkaisujen saaminen Suomen markkinoille koetaan entistä vaikeammaksi

Terveysteknologiayritykset odottavat kasvua tulevina vuosina, ja alan näkymiä pidetään yleisesti ottaen hyvinä. Sailab - MedTech Finland ry on kuitenkin huolestunut haasteista, joita liittyy terveysteknologian innovaatioiden tuomiseen Suomen markkinoille. 

”Yli 60% yrityksistämme kokee, että uusien ratkaisujen saaminen Suomen markkinoille on entistä vaikeampaa”, toteaa puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen, Sailab - MedTech Finland ry:stä. ”Viime vuoteen verrattuna tilanne on heikentynyt merkittävästi.”

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologiaan kuuluu suuri määrä laitteita stetoskoopeista hammashoidon välineisiin ja esimerkiksi keinohaimoihin sekä sydämentahdistimiin. In vitro -diagnostiikkaaan käytetään välineitä, joilla analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä. Ala kehittyy nopeasti.

”Suomalaisten raihnaiset vuodet alkavat yli kymmenen vuotta aiemmin kuin Ruotsissa. Ikääntyvän maamme etu olisi kaikin keinoin ylläpitää terveyttä sekä parantaa työ- ja toimintakykyä, mielellään ennaltaehkäisevästi”, kertoo Naumanen. ”Terveysteknologian uudet mahdollisuudet auttaisivat ratkomaan tilannetta, jos uusinta tietoa ja ratkaisuja hyödynnettäisiin nykyistä paremmin.”

Sailab - MedTech Finland ry:n mielestä tarvitaan vahvaa vuoropuhelua terveydenhuollon ja yritysten välillä, laadun ja kokonaistaloudellisuuden entistä parempaa mittaamista esimerkiksi laaturekisterien avulla ja ajattelutavan muutosta. Lisäksi robotiikka, tekoäly sekä digitalisaatio tulevat muuttamaan terveydenhuoltoa seuraavina vuosina.

”Terveydenhuollon tavoitteena tulisi olla terveyshyödyn tuottaminen potilaille järkevillä kustannuksilla sekä vahva tulevaisuusajattelu. Silti vielä yli kuudeltakymmeneltä prosentilta terveydenhuollon yksiköistä ja hankintatoimesta puuttuu arvopohjaisen terveydenhuollon strategia”, lisää Naumanen. ”Tavoitteellisuuden puuttuminen saattaa johtaa siihen, että hankitaan halvinta eikä vaikuttavinta. Esimerkiksi tilanteet, joissa diabeetikko joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle saadakseen insuliinipumpun, ovat surullisia ja myös kalliita”, hän jatkaa.

Vuoden 2019 Terveysteknologian toimialaselvitys toteutettiin Suomessa toimiville terveysteknologiayrityksille kohdennetulla kyselyllä. Kyselyn toteutti NHG. Toimialaselvitys 2019 löytyy osoitteesta https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/terveysteknologian-toimialaselvitys-2019/.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab - MedTech Finland ry, puh 040 741 6299

Puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen, Sailab - MedTech Finland ry, puh 0400 300361