22.09.2022

Sähkökriisi uhkaa erikoiskauppaa – ”koronaakin pahempi kurimus”

Sähkön hinnan rajut korotukset vaikuttavat merkittävästi erikoiskaupan yrityksiin. Yritysten kulut kasvavat ennakoimattomasti, samaan aikaan kun kuluttajien ostovoima heikkenee. Erikoiskaupan liitto ETU vaatii nopeita toimia tilanteen helpottamiseksi.

Hallitus päätti budjettiriihessään toimista, joilla tuetaan energiakriisin vuoksi vaikeuksiin ajautuneita kotitalouksia. Sähkön arvonlisäveron alentaminen, kotitalouksien sähkötuet ja muut kotitalouksille suunnatut tukitoimet vaikuttavat vain epäsuorasti kaupan alalla ostovoiman kohentumisen kautta. Sähkön hinnan moninkertaistuminen vaikuttaa kuitenkin rajusti monen erikoiskaupan yrityksen toimintaan.

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen pitää tilannetta erittäin huolestuttavana.

”Monen erikoiskaupan yrityksen kulurakenne on muuttunut yhdessä yössä, eikä aikaa reagointiin tai sopeutumiseen jää ollenkaan. Sähköyhtiön mennessä konkurssiin joutuvat yritykset solmimaan uuden sopimuksen päivissä. Uuden sopimuksen myötä hinta voi olla yli kymmenkertainen ja kustannusvaikutus yrityksille jopa satoja tuhansia euroja.”

Samaan aikaan kauppakeskuksissa toimivien erikoiskauppojen hoitovastikkeita nostetaan rajusti kiinteistöomistajien siirtäessä kasvavia kustannuksiaan vuokralaisille. Kasvavien kulujen lisäksi valtavaa epävarmuutta aiheuttaa talouskasvun hiipuminen ja kuluttajien ostovoiman romahdus. Toimitusjohtaja Pöllänen näkee, ettei erikoiskaupan yrityksillä ole tällä hetkellä mahdollisuutta toteuttaa strategiaansa.

”Yritysten fokus on tällä hetkellä liiketoiminnan kannalta väärässä paikassa. Yritykset keskittyvät kilpailuttamaan sähkönhintoja ja tuskailevat samalla kohonneiden korkokustannusten ja saatavuusongelmien kanssa. Erikoiskaupan tilannekuva on pahempi kuin koronan tuoman kurimuksen aikana.”

Erikoiskaupan liitto Etu peräänkuuluttaa toimia, joiden avulla voidaan nopealla aikataululla vaikuttaa sähkön hintaan ja helpottaa yritysten tilannetta. Kaupan alan yritysten maksamaa sähköveroa pitäisi laskea teollisuuden sähköveron tasolle. Samalla Suomen pitää aktiivisesti vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon, jotta sähkön hinta saadaan maltillisemmalle tasolle. Erikoiskaupan liitto kannattaa ehdotusta irrottaa kaasulla tuotettu sähkö markkinoista niin, ettei se jatkossa vaikuttaisi sähkön hinnanmuodostukseen.

”Mikäli tilannetta ei saada nopeasti vakautettua on vaarana, että lukuisat erikoiskaupan yritykset joutuvat vaikeuksiin. Tällä olisi tuhoisia vaikutuksia työllisyyteen ja kansantalouteen”, toteaa Ulla Pöllänen.