17.09.2020 Terveystuotetukut ry

Ravintolisätiedotus.fi – terveystuotealan virallinen tiedotussivusto

 

 
Ravintolisätiedotus.fi -sivusto välittää oikeellista, tutkittua tietoa ravintolisistä ja niiden ainesosista sekä terveydestä kuluttajille, terveystuotealan toimijoille sekä alasta kiinnostuneille toimittajille.
 
Ravintolisätiedotus.fi on Terveystuotetukut ry:n ylläpitämä terveystuotealan virallinen tiedotussivusto. Sivusto tarjoaa asiantuntija-artikkeleita ja tutkittua tietoa ravintolisistä, niiden sisältämistä ainesosista sekä kannustaa oman terveyden edistämiseen ja terveellisempiin elämäntapoihin. Parhaimmillaan ravintolisät tukevat ravitsemusta ja ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 
Tutkittua tietoa hyvinvoinnin tueksi
 
Ravintolisien ravitsemuksellisista sekä fysiologisista ominaisuuksista on tarjolla runsaasti tuoretta tietoa ja tutkimuksia. Ravintolisätiedotus.fi julkaisee tutkimuksiin perustuvaa tietoa helposti omaksuttavassa muodossa. 

Kaikk
ravintolisätiedotus.fi -sivustolla julkaistu materiaali perustuu tutkimustietoon sekä yleisesti hyväksyttyyn informaatioon. Sivuston koostamisessa on käytetty lähteitä, joiden avulla tieto on tarkistettavissa. 

Terveystuotetukut ry – alan edunvalvoja
 
Terveystuotetukut ry edistää laadukkaiden, luotettavien terveystuotteiden valmistusta sekä maahantuontia ja markkinointia, toimien jäsenten välisenä edunvalvojana ja yhdyssiteenä. Yhdistys perustettiin vuonna 1972. 
 
Yhdistyksen nimi on muutamia kertoja vaihtunut, mutta tavoitteet ovat samat: Terveystuotetukut ry:n tavoitteena on tehdä terveystuotealaa tunnetuksi ja lisätä alan arvostusta. Yhdistys myös valvoo ja edistää terveystuotealan eri liiketoimintojen yleisiä edellytyksiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys toimii yhdyssiteenä jäsenten välillä ja palvelee jäseniään alan yhteiseksi parhaaksi.
 
– Terveystuotealan tavoitteena on ohjata kuluttajia terveisiin elämäntapoihin ja ravintotottumuksiin. Painotamme ennaltaehkäisevän, omaehtoisen terveydenhoidon merkitystä, toimitusjohtaja Jukka Ropponen Terveystuotetukut ry:stä sanoo.

Terveystuotetukut ry toimii tiiviissä yhteistyössä muiden yhdistysten, liittojen, viranomaisten, yhteiskunnan päättäjien sekä tiedotusvälineiden kanssa terveystuotealan toimintaedellytysten edistämiseksi maassamme.

Tutustu sivuihimme osoitteessa www.ravintolisatiedotus.fi ja seuraa meitä Facebookissa (Ravintolisätiedotus.fi) ja Twitterissä (@Ravintolisatied).

Jos haluat käyttää www.ravintolisätiedotus.fi -sivustolla olevaa aineistoa, sinun tulee kysyä lupa verkkosivuston sisällön ylläpitäjältä (info@terveystukut.fi) tai merkitä lähteeksi www.ravintolisätiedotus.fi
 
 
Lisätietoja:
Terveystuotetukut ry