11.05.2022

Palkankorotukset lisää paineita julkisen talouden menokurille

Erikoiskaupan liitto Etu ry pitää ylikierroksilla käyvää palkkakeskustelua huolestuttavana tulevaisuuden kannalta. Tilanne muistuttaa 2000-luvun alkuvuosia, jolloin talouskasvun jälkeen nousseet palkkakustannukset pitivät maan pitkään taantumassa ja kilpailukykyloukussa.

Opettajat, sairaanhoitajat ja muut tärkeää työtä tekevät julkisen alan työntekijät tarvitsevat kunnollisen palkkatason. Palkkakustannusten nousu vaatii kuitenkin menokuria muiden menojen suhteen. Palkankorotuksista ei ole suurta iloa, mikäli se johtaa verojen kiristykseen.

”Poliittisten päättäjien on syytä laittaa jäitä hattuun eduskuntavaalien alla ja alettava miettimään mistä löytyisi säästökohteita julkisen talouden tasapainottamiseksi”, muistuttaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa menokurin lisäksi lisää julkista taloutta vahvistavia ja talouskasvua vauhdittavia rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi uusilla hyvinvointialueilla pitää vahvistaa yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa ja etsiä kustannustehokkaita palveluntuotantotapoja. Sääntelyä pitää purkaa ja sitä kautta lisätä taloudellista toimeliaisuutta myös muilla aloilla.

Kunta-alan tulevat palkkaratkaisut nostavat kuntien ja uusien hyvinvointialueiden palkkakustannuksia merkittävästi riippumatta siitä mihin ratkaisuun lopulta päädytään. Julkisen sektorin työntekijöiden palkankorotukset lisäävät paineita yksityisen puolen tuleviin palkkaneuvotteluihin. Palkkakustannusten nousu uhkaa Suomen kilpailukykyä ja julkisen talouden kestävyyttä.

”Julkinen talous ja suomalaisten yritysten kilpailukyky ei kestä merkittävää palkkakustannusten kasvua. Työpaikkojen säilyttämiseksi tarvitaan nyt kaikilta osapuolilta maltillisuutta ja sovittelukykyä”, toteaa Ulla Pöllänen.

Kustannusten nousu näkyy monella erikoiskaupan alalla. Energian hinta, kuljetuskustannukset ja globaali raaka-aine- ja komponenttipula nostavat kaupan alan kustannustasoa. Palkkakustannusten nousu tulee entisestään vaikeuttamaan alan toimintaedellytyksiä. Vaarana on, että kaupan alan yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa ja heittämään kasvuhaaveet nurkkaan odottamaan parempia aikoja.

Lisätietoja:
Erikoiskaupan liitto Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, p. 050 300 1660