10.09.2022 Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

Oulu Optometria Forumin keskiössä lääkeaineet optikon työssä

Vuosittaisen optikoiden ja optometristien koulutustapahtuma Oulu Optometria Forumin teemana oli lääkeaineet ja silmä. Teema kytkeytyy vahvasti väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin silmäterveyden tutkimushaasteisiin. Tilaisuudessa kuultiin seitsemän asiantuntijan näkemykselliset esitykset. 

Teema tähtäsi rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden täysimääräisen hyödyntämiseen optometristin työssä. Väestön ikääntymishaasteen vuoksi tulevaisuudessa tarvitaan myös laajempia resursseja ja moniammatillista yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.  

”Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ajaa muun muassa perusteettomien, ei-lääketieteellisten optikkotoiminnan rajoitusten poistamista Terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksesta. Nykyisellään optikkotoiminnassa on lainsäädännöllä voimakkaasti rajoitettu esimerkiksi diagnosoitua silmäsairautta sairastavien ja silmäkirurgian kohteena olleiden kanssa toimimista. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä tulee nousemaan yli 25 prosenttiin vuonna 2030 ja ikääntyneiden osuus väestöstä jatkaa kasvuaan tulevina vuosikymmeninä. Koska useat silmäsairaudet ja kirurgiset toimenpiteen, esimerkiksi kaihileikkaus, liittyvät ikääntymiseen eikä silmälääkärien lukumäärää pystytä lisäämään, tarvitsemme ehdottomasti muutoksia nykyiseen toimintamalliin hoitoon pääsyn varmistamiseksi”, toteaa Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. 

Vuoden Piilolasisovittajana palkittiin Jenna Aro 

Suomen Piilolasiseura ry palkitsi tapahtumassa Vuoden Piilolasisovittajana Jenna Aron. Aro on valmistunut optometriksi 2009 Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja suorittanut maisterintutkinnon 2020 Norjassa. Aro työskentelee Keski-Suomen keskussairaalassa. 

Palkinto myönnetään monipuolisesta ja pitkäjänteisestä sekä asiakastarpeet huomioivasta työskentelystä piilolasien parissa. Palkintoperusteluissa painotettiin Aron kattavaa työtä erikoispiilolinssisovituksissa sekä laaja-alaisten kontrollien parissa.  

Tapahtuma rakennetaan yhteistyöllä 

Oulu Optometria Forumia vietettiin 10.9.2022 Oulussa. Tapahtuma syntyy kolmen organisaation, Oulun ammattikorkeakoulun, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n ja Suomen Piilolasiseura ry:n yhteistyönä. 

Tapahtumalla on iso merkitys laillistettujen optikoiden täydennyskoulutuksen kannalta sekä OAMK:n kliinisen optometrian YAMK-tutkinto-ohjelman lopputöiden näyteikkunana. 

Lisätietoja 

Panu Tast 
toimitusjohtaja 
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry 
+358 40 5422 227 
panu.tast@naery.fi 

Vuoden Piilolasisovittajan palkitsemisesta 

Robert Andersson 
yliopettaja, Terveydenhuollon erityisalat 
Oulun ammattikorkeakoulu
+358 40 1418349
 
robert.andersson@oamk.fi