28.06.2023 Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

Optisen alan liikevaihto kasvoi myyntimäärän laskusta huolimatta - “jatkossa voimme odottaa kasvua myös myyntimäärissä”

Vuonna 2022 näkemisen ja silmäterveyden toimialan kokonaismarkkinat kasvoivat euromääräisesti kaikkien aikojen ennätykseen, mutta myyntivolyymi laahasi. Alan kokonaisliikevaihto oli 598,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,0 prosenttia. 

Liikevaihto jakautui optisen alan vähittäiskaupan (64,8 %), optisen alan tukkukaupan (16,6 %) ja silmäterveyspalvelujen (18,8 %) kesken.  

Optisen alan vähittäiskauppa saavutti lähes 388 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvua oli 2,2 prosenttia. Tukkukauppa ylsi 99,6 miljoonaan euroon 7,4 prosentin kasvulla.   

Yksityisten silmäterveyspalvelujen, esimerkiksi silmälääkärien vastaanottopalvelujen ja kaihikirurgian, markkina kasvoi 1,8 prosenttia päätyen 110,8 miljoonaan euroon. 

Optikkoliikeverkostossa on nyt liki 700 toimipaikkaa, määrä kasvoi vuoden 2022 aikana kahdeksalla toimipaikalla. Suuri osa kasvusta tuli Synsamin myymäläverkoston voimakkaasta kehittymisestä.  

”Laajalla, koko maan kattavalla optikkoliikeverkostolla on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys, kun väestömme ikääntyy. Hyvinvoiva ja kattava verkosto takaa palveluiden saatavuuden ja laadun koko maan alueella ja tekee vankan pohjan väestön silmäterveydenhuollon tehostamiselle ja parantamiselle”, toteaa Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. 

Tuoteryhmien myyntivolyymi laahasi perässä 

Silmälaseja myytiin vuonna 2022 0,92 miljoonaa euroa kappaletta, vastaava luku vuonna 2021 oli 1,08. Lasien keskihinta nousi vastaavalla ajanjaksolla 120,50 eurosta 134,30 euroon. 

Piilolinssien myynti laski 20,04 miljoonan kappaleeseen vuoden 2021 24 miljoonasta kappaleesta. Piilolinssien kappalehinta nousi vastaavalla ajanjaksolla 1,29 eurosta 1,50 euroon. 

Niin ikään aurinkolasien myyntimäärät laskivat 1,73 miljoonasta 1,5 miljoonaan. Kappalehinta nousi 142,60 eurosta 160,90 euroon. 

”Vähittäiskaupan hyvästä liikevaihdon kasvusta huolimatta kehitystä voidaan pitää maltillisena, sillä suuri osa alan kasvusta johtuu inflaation aiheuttamasta hinnannoususta. Lisäksi suomalaiset ovat lisääntyvässä määrässä panostaneet premium-tuotteisiin, jotka ovat hitaasti mutta varmasti kasvattaneet markkinaosuuttaan”, kommentoi Tast. 

Statistan mukaan online-myynti on kasvanut viidessä vuodessa 8 prosentista 15 prosenttiin. 

”Online-myynnin kasvun yhtenä taustatekijänä on entistä kehittyneemmät verkkoteknologiat, jotka mahdollistavat silmälasien tarkemman mitoituksen verkon yli. Lisäksi näöntutkimus ja silmäterveyspalvelut digitalisoituvat hurjaa vauhtia ja niiden tarjonta verkkoalustoilla lisääntyy. Silti alallamme kivijalan asema on poikkeuksellisen vahva”, kertoo Tast. 

”Jatkossa voimme odottaa kasvua myös myyntimäärissä, sillä ikääntyvä väestömme tarvitsee entistä enemmän myös silmäterveyden palveluja ja näkemiseen liittyviä ratkaisuja”, toteaa Tast. 

Tilastot perustuvat Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n vuoden 2022 Toimialakatsaukseen. Tiedot on koottu Tilastokeskuksen, Statistan, Valviran, Kelan ja THL:n julkaisuista. 

Lisätietoja  

Panu Tast 
toimitusjohtaja, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry 
+358 40 542 2227, panu.tast@naery.fi