13.06.2024 Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuuden yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö – lääkäreistä jo 93 prosentin tiedot julki nimellä


Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin, yhteensä noin 37,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.


Summa käy ilmi Lääketeollisuus ry:n jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tutkiva lääketeollisuus kokoaa tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä Euroopan laajuisesti. Yhteistyön kokonaisarvo Suomessa laski jonkin verran edellisvuodesta, jolloin se oli 42,9 miljoonaa euroa. 

Merkittävää nousua tapahtui lääkäreiden niin sanotussa suostumusprosentissa heitä itseään koskevien tietojen julkistamiseen nimellä. Kyseinen suostumusprosentti nousi vuonna 2023 jo 93 %:iin. Luku pysyi pitkään 70 % tasolla. Tietojen julkistaminen henkilön nimellä edellyttää henkilön suostumusta. Useat lääkeyritykset ovat siirtyneet käytäntöön, jossa aktiivista suostumusta ei enää kerätä, vaan henkilö voi erikseen ilmoittamalla kieltäytyä nimensä julkistamisesta. Tämä on nostanut selvästi yritysten saamaa suostumusprosenttia ja siten myös yleistä keskiarvoa. 

Suurin yhteistyöalue on tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö. Sen arvo oli 24 miljoonaa euroa ja se kattaa merkittävän osan raportoidusta yhteistyöstä. Muita keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista, koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Kansainväliset yritykset tekevät merkittävää tutkimusta ja tuotekehitystyötä Suomessa ja yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2023 nämä investoinnit kasvoivat 464 miljoonaan euroon. Lääketutkimusten myötä suomalaisilla potilailla on mahdollisuus saada uusimmat hoidot käyttöönsä. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö on tärkeää myös terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseksi. Tutkimus tuo Suomeen myös kansainvälisiä investointeja ja talouskasvua. 

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön arvokkaana. 

”Yhteistyö ammattilaisten ja yritysten välillä on tärkeää. Tutkimustoiminnan merkitys on huomattava ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Olen myös iloinen, että avoimuus näiden kustannuserien kohdentumisesta on lähtökohtaisesti selvää ja tiedot voidaan tällä tavoin julkistaa", sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila.

”Jo yhdeksättä kertaa toteutettava vuotuinen tietojen julkistaminen on muodostunut selkeäksi osaksi lääkealan omatoimista vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden toimintamallia. Yhteistyö alan toimijoiden kesken on koko terveydenhuoltojärjestelmämme etu”, toteaa Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:
Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista. 

Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031
Politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 050 572 6277