27.04.2023 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Uskomushoito-termi Tukesin viestinnässä johti kanteluun

Useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammatti- ja yrittäjäjärjestöt ovat jättäneet kantelun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin käyttämästä "uskomushoito"-termistä. Järjestöt katsovat, että termin käyttö on epäasiallista, ja järjestöt ovat useasti vedonneet asiallisemman termin käyttämiseksi hoidoistaan.

Kantelu on lähetetty eduskunnan oikeusasiamiehelle, jota pyydetään selvittämään Tukesin toiminnan asiallisuutta ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Kantelijat ovat huomauttaneet, että viranomaisten on käytettävä asiallista terminologiaa ja noudatettava objektiivisuutta, puolueettomuutta ja hyvän hallinnon periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Kantelijat ovat myös korostaneet, että kansainvälisessä yhteistyössä käytetään neutraaleja termejä, kuten "täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM)", ”täydentävät hoidot” tai "perinnehoidot" (1-5). Heidän mielestään Tukesin tulisi käyttää samoja termejä, joita käytetään maailmanlaajuisesti tiedeyhteisöissä ja johtavissa tiedelehdissä.

Työoikeuden professori Seppo Koskinen on aiemmin todennut, että elinkeinonharjoittajilla on lakiin perustuva suoja sopimatonta menettelyä vastaan, kuten totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua vastaan. Hän on myös huomauttanut, että "uskomushoito"-termin käyttö voi johtaa kunnianloukkaukseen yksittäistapauksissa. (LIITE 1, Viite 6)

Kantelijat muistuttavat, että jos epäasiallinen ja harhaanjohtava terminologia on sopimatonta elinkeinotoiminnassa, se voi olla sopimatonta myös viranomaisten toiminnassa. Tämän vuoksi viranomaisten tulee käyttää huolellisesti harkittua ja asiallista kieltä, kun he viestivät yleisölle.

Kantelijoiden mukaan uskomushoito-termi on epäasiallinen, koska se vihjaa, että hoidot perustuisivat pelkkiin uskomuksiin eivätkä olisi tieteellisesti todistettuja. Tämä termi heidän mukaansa vähättelee vaihtoehtoisten hoitojen merkitystä ja hyödyllisyyttä. Kantelijat toivovatkin, että Tukesin viestinnässä käytettäisiin asiallisempia ja neutraalimpia termejä.

Tukes on esittänyt ainoaksi perusteeksi uskomushoito-termin käytölle Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen lauseen, jossa todetaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet” (7). Tukes päätti jatkaa uskomushoito-termin käyttöä, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, ettei virkavalmistelussa käytetä uskomushoito-termiä, vaan asiallisia CAM-hoidot- ja/tai vaihtoehtohoidot-termejä (LIITE 2).

Kantelijat hämmästelevät Tukesin linjausta pitää kiinni uskomushoito-termistä, vaikka järjestöt ovat useasti vedonneet Tukesiin asiallisen termin käyttämiseksi.

Kokonaisuudessaan kantelijoiden tavoitteena on saada Tukes käyttämään objektiivista ja puolueetonta kieltä hoitoja koskevassa viestinnässään sekä välttämään epäasiallista terminologiaa. Kantelijat korostavat myös, että viranomaisten tulee käyttää kansainvälisesti hyväksyttyä ja tieteellisesti perusteltua terminologiaa, jotta Suomen viranomaisten toiminta olisi yhdenmukaista muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Lopuksi kantelijat toivovat, että oikeusasiamies selvittää Tukesin toiminnan asiallisuutta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin terminologian korjaamiseksi viranomaisten viestinnässä.

 

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
puh. 0500 430 818, terveys@terveystuotekauppa.fi

 

LIITTEET

LIITE 1 Lausunto professori Seppo Koskinen.pdf

LIITE 2 stm vastaus hallitusohjelmakirjauksesta ja termistä

 

VIITTEET

1 WHO 2019. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019. Geneva: World Health Organization https://apps.who.int/iris/handle/10665/312342

WHO 2018: Traditional and Complementary Medicine in Primary Health Care. Technical Series in Primary Health Care. https://apps.who.int/iris/handle/10665/326299

WHO 2013. Traditional Medicine Strategy 2014 -20239789241506090_eng.pdf (who.int)

WHO 2009. Resolution on Traditional Medicine (WHA62.13), adopted in 2009 ja The WHA resolution 2014 (WHA67.18). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf The WHA (World Health Assembly on ylin päättävä elin, jossa jäsenvaltioiden terveysministeriöiden johdon edustajat/ministerit kokoontuvat.

2 The EU CAMbrella project. Euroopan komission rahoittama. Tehtävänä kartoittaa CAM-hoitojen tilanne Euroopassa ja laatia suositukset niiden roolista EU:n vakiintuneessa terveydenhuollossa. https://www.cambrella.eu

European Social Survey (ESS). Joka toinen vuosi toteutettu Euroopan laajuinen selvitys. Sisältää myös CAM-hoidot. Perustuu Euroopan komission päätökseen Commission  Implementing  Decision of  22  November  2013 on  setting  up  the  European  Social  Survey  as  a  European  Research  Infrastructure  Consortium  (ESS   ERIC)(2013/700/EU) https://www.europeansocialsurvey.org/docs/about/ERIC-ESS-OJ-30-November-2013.pdf

3 Esimerkiksi Yhdysvallat ja Ruotsi.  Yhdysvaltain kansalliset terveysinstituutit (The National Institutes of Health, NIH) on Yhdysvaltain pääterveysviranomainen, jonka vastuulla on biolääketieteellinen ja kansanterveydellinen tutkimus. NIH on osa Yhdysvaltain terveysministeriötä (United States Department of Health and Human Services). NIH-instituutteihin kuuluu National Center for Complementary and Integrative Health. https://www.nccih.nih.gov/ sekä  National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam

Ruotsin valtion viralliset mietinnöt (Statens offentliga utredningar). https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/

4 Esimerkiksi Cochrane, kansainvälisesti erittäin arvostettu systemaattisten tieteellisten katsausten, laatijaorganisaatio on julkaissut satoja systemaattisia katsauksia aiheesta "complementary and alternative medicine".  https://www.cochrane.org/about-us

5 Esimerkiksi johtavat lääketieteelliset tiedelehdet  The Lancet 2000. Complementary medicine: time for critical engagement.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)03392-4; British Medical Journal, BMJ 1999; 319:693. https://doi.org/10.1136/bmj.319.7211.693 ja Journal of American Medical Association, JAMA 2020. https://jamanetwork.com/searchresults?q=complementary%20therapies&&SearchSourceType=24&allSites=1

6 Edilex työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus, www.edilex.fi/uutiset/70516

7 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019. sivu 152.

 

KUVAT

Kuvituskuvat Shutterstock